MÅNGKULTUREN. En ung man som dömdes skyldig för att några år tidigare har våldtagit ett litet barn fick ett mildare straff för att Östersunds tingsrätt vägde in lång tid hade förflutit sedan brottet begicks.

Barney Ocampo. Bild från Facebook april 2017.

Barney Ocampo har haft en svår uppväxt i en blandad familj med en svensk pappa och utländsk mamma. Han har haft missbruksproblem och svårigheter i skolan, vilket har lett till flera år av insatser från socialtjänsten. Från 2012 till 2016 var han omhändertagen enligt LVU och var först familjehemsplacerad (2012–2014) och sedan enligt LVU placerad i det egna hemmet (2014–2016).

Under tiden mellan augusti 2014 till maj 2016 våldtog han ett litet barn som vid den tiden var mellan 7 och 9 år gammalt. Ocampio själv var då mellan 15 och 16 år gammal. Antalet våldtäkter var minst två men kan ha varit fler. Åklagaren nämnde fyra tillfällen i åtalet.

I domen kan man läsa åklagarens yrkande:

”Barney Ocampo har vid 4 olika tillfällen mellan den 1 augusti 2014 och den 4 maj 2016 i den gemensamma bostaden i Ragunda, Ragunda kommun genomfört oralt och analt samlag med målsägande som var under 15 år.”

I domen framgår att det lilla barnet har en lätt utvecklingsstörning och att förhören med polisen hölls ungefär ett drygt halvår efter att barnet första gången berättade om våldtäkterna för sin mamma under sommaren 2016. Mamman anmälde dock inte till polisen, utan det var först när personalen på en kvinnojour i december 2016 fick höra barnet berätta om det som polisanmälan gjordes.

Ocampio som tidigare har dömts för ringa narkotikabrott vid två tillfällen och fått åtalsunderlåtelse för en stöld som han erkänt förnekar att han skulle ha våldtagit barnet.

Domstolen dömde Ocampio skyldig för våldtäkt mot barn till skyddstillsyn kombinerat med 80 timmars samhällstjänst. Om fängelse hade valts istället så skulle rätten ha dömt till tre månaders fängelse. Han ska även betala 125 000 krono

Att straffet blev så pass lågt beror till stor del på att Ocampio var mellan 15 och 16 år gammal vid tillfället. Att unga brottslingar får milda straff är dock inget ovanligt i Sverige, då rättssystemet inte anser att individer är vuxna nog att ta straffet trots att de helt uppenbart är vuxna nog att våldta. Vad som däremot var ovanligt i domen var att rätten ansåg att straffet skulle mildras ytterligare på grund av, som det står i domen, att det ”förflutit en mycket lång tid sedan brottet begicks och detta beror inte på Barney Ocampo”. I domen framgår att de sänker straffet motsvarande att det som ursprungligen motsvarade mellan fyra och fem månaders fängelse blev omvandlat till tre månaders fängelse.

Hur rätten kan anse att straffet ska mildras mellan 25–40 procent för att det har dröjt ungefär ett år mellan polisförhören med barnet och domen är omöjligt att förstå. Långa utredningstider och rättsprocesser är inget ovanligt, speciellt när barn är brottsoffer. Vidare är det inget ovanligt att det kan ta lång tid innan barn berättar om övergrepp de utsätts för. Det enda som kan sägas vara ovanligt är att mamman inte anmälde det direkt när hon fick reda på det, utan att det dröjde ytterligare några månader tills personal på kvinnojouren anmälde, men att denna fördröjning skulle medföra en straffmildring är underligt.

Eftersom Ocampo är av blandras och alltså halvt svensk så kan han med dagens system inte utvisas. Med inblandning av främmande raser så kommer en generell ökad överrepresentation i brott, speciellt när det gäller vålds- och sexualbrott, vilkets BRÅ:s två rapporter om Invandrare brottslighet från 1996 och 2005 bevisar. Uppe på detta kommer sedan alltså detta med att vi inte kan utvisa. Skulle fler förstå dessa samband så skulle motståndet mot massinvandringen med största sannolikhet öka ännu mer.

Ursprungligen publicerad på Informationskriget.se

Källa:
Dom B960-17 Östersunds tingsrätt 2018-04-04


  • Publicerad:
    2018-04-07 14:25