BULGARIEN. Den nationella organisationen Bulgarisk nationell samling skriver på sin hemsida om två viktiga segrar där de överlistade etablissemanget på den årliga Lukovmarschen och att de vann deras förbudsrättegång.

Bulgarisk nationell samling (BNS) skriver på sin hemsida om två väldigt positiva nyheter. BNS anordnar årligen Lukovmarschen för att hålla minnet av nationalhjälten Christo Lukov vid liv. Under flera år har organisationer och främst judiska organisationer såsom Judiska Världskongressen försökt stoppa marschen. Något som Nordfront tidigare skrivit om. USA, Ryssland och Israel har försökt påverka Bulgariens inre angelägenheter genom att via deras ambassader försöka skapa opinion för förbud av marschen. Dessa försök till förbud har BNS framgångsrikt motverkat i domstolarna, där de har vunnit varje gång. Högsta domstolen meddelade att alla restriktioner mot marschen har inte bara brutit mot lagen utan även den bulgariska konstitutionen.

DAGENS DATUM: Christo Lukov – den nedtystade hjälten

Bulgarisk nationell samling berättar att årets Lukovmarsch var den svåraste att organisera för att den kvinnliga borgmästaren i huvudstaden Sofia försökte med alla medel återigen stoppa Lukovmarschen. Med sig hade hon samtliga partier från alla politiska spektrum förutom ett ytterst litet fåtal individer som fortfarande hade en patriotisk känsla. Borgmästaren hade också stöd av NGO:s och vänsterorganisationer. Pågående var också en rättegång om organisationen skulle förbjudas i sin helhet som leddes av riksåklagaren själv.

Dagen när Lukovmarschen skulle vara fick BNS information från en tillförlitlig källa som berättade att en provokation skulle utföras vid marschens startpunkt. En internationell organisation skulle befinna sig vid platsen vid provokationen för att filma händelsen och använda materialet för att försöka förbjuda marschen i sin helhet. Motdraget mot detta provokationsförsök var att skicka en mindre grupp människor som såg till att ingen provokation kunde utföras och informera människorna på platsen om att en fälla hade gillrats mot dem. Medierna var fler än vanligt eftersom förbudsrättegången var pågående. För att kontra det framlagda medienarrativ som producerats av motståndarsidan gav den mindre gruppen ett flertal intervjuer på plats.

Det måste berättas för den svenska läsaren att BNS relation med medierna är annorlunda jämfört med andra nationella organisationer i andra länder då de har bjudits in i TV och på universitet, där har de fått argumentera för sin sak. Något som är otänkbart i Sverige.

En ny hemlig mötesplats där folk samlades upprättades och folk började samlas där, samtidigt på den första platsen eskorterade polisen människor till Lukovs hem och förbjöd dem att använda facklor på order av borgmästaren och att gå i led. Många medier hade färdigskrivna redogörelser där de sa att Lukovmarschen hade stoppats i år. En ambassad tackade för att denna antisemitiska händelse hade stoppats. Vilket visar vilka som håller i taktpinnen.

På den hemliga samlingsplatsen hade människorna ställt upp sig likt militären, tänt facklorna och påbörjade marschen med facklor i hand samtidigt som de skanderade Christo Lukovs namn på huvudstadens gator.

Polispatrullerna var i numerärt underläge och kunde inte stoppa det andra tåget. Efter att gått sin hemliga rutt på Sofias gator sammanslöt sig det andra tåget med den första gruppen utanför Lukovs hem där den officiella ceremonin tog plats. Bulgarisk nationell samling hade vunnit dagen.

Nordiska motståndsrörelsen besöker Lukovmarschen år 2017

Seger i förbudsrättegången

Några dagar efter den framgångsrika Lukovmarschen fick BNS ytterligare ett bra besked. Det blev inget förbud, domstolen nekade riksåklagaren och menade att det inte fanns någon laglig grund att förbjuda organisationen eftersom åklagarsidans påstående om organisationen inte hade kunnat styrkas av dem själva. Domstolen meddelade också att Christo Lukov var en nationalhjälte och varje person som hyllar honom eller hans organisation inte skulle åtalas av myndigheterna. Organisationen uttalar sig om deras segrar på deras hemsida.

Vi ser detta inte bara som en seger för vår organisation och bulgarisk nationalism utan som en seger för alla europeiska nationalister. För dessa händelser är en del av den större kampen – kampen för europeiska nationalister att återvinna sina länder, sin kontinent och att rädda deras folk och våran civilisation.

Bulgarisk nationell samling tackar på sin hemsida för stödet från andra nationalistiska grupperingar i länder som Tyskland, Polen, Ungern, Frankrike och Tjeckien. Samt de goda relationerna med svenska och rumänska kamrater. Texten avslutas med följande ord:

Vi firar vår seger med vetskapen om att våra fiender kommer att försöka slå ännu hårdare mot oss nästa gång. Det kommer komma fler strider innan vi kan återvinna det som är vårt. Men segern tillhör de som är uthålligast!


  • Publicerad:
    2021-02-22 19:03