INRIKES. En polisinstruktör på en hundförarutbildning ska ha blivit dyngrak på en efterföljande fest i höstas och börjat tafsa på kvinnliga kollegor och senare även slagits med en kon.

I höstas hölls en hundförarutbildning för poliser i Karlsborg i Västra Götalands län. På kvällen hade det anordnats en pubkväll där en av polisinstruktörerna då spårat ur.

I anmälan till personalansvarsnämnden uppger Polisregion Stockholm att polisinspektören både ska ha slagit och tafsat på två kvinnliga kollegors rumpor och senare även slagit en kon i huvudet på en manlig kollega. Samtliga av de drabbade var kursdeltagare och enligt anmälan ska inspektören också ha varit väldigt högljudd och provokativ.

Den förundersökning som inleddes lades däremot ner av åklagarmyndigheten då de som utsatts inte velat leda brottet till åtal. Ärendet har dock lämnats över till Polismyndigheten för att ta ställning till om det behövs några arbetsrättsliga åtgärder.

Instruktören har uppgett i förhör att han varit ”mycket berusad” och kommer därför inte ihåg särskilt mycket av händelsen. Myndigheten bedömer dock att de drabbades historier har varit samstämmiga och att instruktören inte har sagt emot beskrivningarna av vad som ska ha skett.

”Genom att tafsa eller slå på sina kollegor har XX uppvisat anmärkningsvärt dåligt omdöme. Det kan rent av argumenteras för att hans beteende har riskerat att skada förtroendet för polisväsendet”, skriver myndigheten i sin bedömning.

Polisregionen föreslår även till personalansvarsnämnden att ett passande straff för den dyngraka instruktören kan tänkas vara ett ”kännbart löneavdrag”.

Källa:
Poliskurs i Karlsborg spårade ur


  • Publicerad:
    2018-01-30 19:00