INRIKES. Etiopiern Ephrem Tadele Yohannes fick i veckan avslag på överklagan om frigivning som skjuts upp ett halvår.

Mördaren Ephrem Tadele Yohannes – snart en fri man?

Den 28 maj 2021 var den tidigaste dagen för villkorlig frigivning av etiopiern Ephrem Tadele Yohannes (871219-6131), som just nu avtjänar den sista delen av ett 16-årigt fängelsestraff han fick för det brutala och mycket uppmärksammade mordet på Elin Krantz år 2011.

Kriminalvården beslutade dock att skjuta upp det hela sex månader på grund av att Yohannes misskött sig under sin tid i fängelse, något Nordfront tidigare skrivit om. Enligt beslutet från Kriminalvården har han fått hela 122 varningar om misskötsel.

Såhär skriver myndigheten i ett beslut om att man omprövat, men inte ändrat, ett tidigare beslut i ärendet.

Kriminalvården fattade den 21 april 2021 beslut att skjuta upp Ephrem Tadele Yohannes villkorliga frigivning med 6 månader. Ny dag för villkorlig frigivning infaller den 28 november 2021.

Yohannes drev ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Uppsala, som avslår överklagan. Därmed är det Kriminalvårdens linje som gäller och det nya datumet för villkorlig frigivning blir alltså den 28 november 2021, bara 10 år efter domen för det brutala mordet.

Efter att han frigivits från fängelset ska han enligt den tidigare morddomen utvisas, något som återstår att se huruvida det blir av.

Källa: FR3738-21, Förvaltningsrätten i Uppsala


  • Publicerad:
    2021-07-09 18:44