SVERIGE Ephrem Tadele Yohannes som våldtog och mördade Elin Krantz 2010 är nu på väg att bli en fri man. Han har avtjänat sitt straff och sitter nu på häktet i Göteborg i väntan på att bli utvisad.

Elin Krantz.

Det var den 26 september 2010 som den 27-åriga kvinnan Elin Krantz mördades i Göteborg. Kroppen hittades avklädd och svårt skadad dagen efter mordet. Polisens bilder på den döda kvinnan chockade Sverige och väckte stark avsky.

Mördaren visade sig vara etiopiern Ephrem Tadele Yohannes som hade följt efter Krantz när hon gick av spårvagnen hon färdades i efter en sen utekväll. Afrikanen, som själv vid brottstillfället var 22 år och hade fru och barn, försökte sedan våldta svenskan.

Elin Krantz döda kropp.

Såväl tingsrätt som hovrätt dömde honom för mord och försök till våldtäkt. Åklagaren yrkade att han skulle dömas för grov våldtäkt men fick inte igenom det.

Straffet blev inte heller livstids fängelse som åklagaren ville utan landade bara på 16 års fängelse och livstids utvisning.

Anses ha avtjänat sitt straff efter 11 år

Redan den 28 maj 2021 hade Yohannes avtjänat två tredjedelar av sitt fängelsestraff och skulle därför bli villkorligt frigiven. Den villkorliga frigivningen sköts dock upp på grund av alla misskötsamhetsrapporter afrikanen drog på sig under tiden i fängelse.

Genom Yohannes misskötsamhetsbeslut framgår det bland annat att han arbetsvägrat. I en dom från Uppsala förvaltningsrätt framkommer det att Yohannes beskrev arbetsplikten i fängelset som att han tvingades ”utföra slavarbete som är mycket mer krävande än ett heltidsarbete”. I samma dom står det att afrikanen inte ville lära sig svenska och därför inte heller kunde medverka i några behandlingsprogram.

— Do you want me to show you my dick, ska Yohannes också ha skrikit till kriminalvårdspersonalen vid en incident som Nordfront tidigare rapporterat om.

Totalt ska Yohannes ha dragit på sig över 122 misskötsamhetsrapporter under sina första tio år i fängelset. Tack vare misskötsamheten sköts Yohannes villkorliga frigivning fram till slutet av förra året. Sedan den 2 december har han dock istället för att bli frigiven flyttats från anstalt till häkte i väntan på att utvisningsbeslutet ska kunna verkställas.

Oklart om och när han blir utvisad

Etiopiska medborgare som har tigreansk etnicitet kan för närvarande inte utvisas till Etiopien enligt ett beslut Migrationsverket fattade i slutet av november förra året. Yohannes etnicitet verkar vara okänd men skulle alltså kunna vara ett hinder för utvisning om han är tigrean.

Yohannes har också anlitat en jurist för att bli flyttad från häktet i Göteborg till ett häkte i Stockholm. Detta uppges vara av två anledningar.

Dels anger det juridiska ombudet i en inlaga till förvaltningsrätten att Yohannes lider onödigt av att sitta på det aktuella häktet:

Att komma tillbaka till det häkte som han vistades i för över tio år sedan har därmed väckt väldigt kraftig ångest, oro och sorg hos Ephrem. Aktuell placering medför därmed ett obehövligt lidande för honom. […] häktet Göteborg och häktet/anstalten Salberga [...] är förenade med traumatiska minnen för honom hänförliga till det straff han nu har frigetts ifrån.

Det andra skälet som uppges är att Yohannes i Stockholm skulle kunna träffa sitt juridiska ombud enklare samt att en placering där skulle underlätta utvisningsprocessen eftersom Yohannes kommer behöva ett nytt pass för att kunna bli utvisad, vilket kräver att han besöker den etiopiska ambassaden i Stockholm.

Kriminalvården har motsatt sig att Yohannes flyttas från häktet i Göteborg. I ett mejl till Yohannes ombud skriver en regional chef på Kriminalvården följande:

Din klient kom till oss efter att man från Kriminalvårdens Placeringssektion bestämt att alla intagna som sitter på anstalter och är tagna i förvar, i väntan på utvisning ska häktesplaceras, för att frigöra platser på våra anstalter. Placeringarna på häkten i landet är inte överklagansbara.

Nordfront har kontaktat Yohannes juridiska ombud för att vidareförmedla frågan om han också motsätter sig utvisningen i sig eller om han har för avsikt att lämna Sverige. Än så länge har vi inte fått något svar på den frågan.

Bodde bara ett år i Sverige innan mordet

Ephrem Tadele Yohannes.

Enligt Skatteverket folkbokfördes Yohannes i Sverige den 25 september 2009, nästan på dagen ett år innan han mördade Elin Krantz.

Under Hovrättsförhandlingen 2011 framkom det att Yohannes fru och två barn hade utvandrat till ett okänt land utanför Europa. Detta då de var oroliga att någon skulle hämnas på dem. Hustrun sa dock att hon hade för avsikt att flytta tillbaka till Sverige på sikt, vilket hon också verkar ha gjort.

2013 ska Yohannes ha skilt sig från sin fru, uppger Skatteverket. Hans ex-fru och deras barn har också fått skyddade personuppgifter av den svenska staten.

Ville avtjäna sitt straff i Etiopien 2019

Yohannes ansökte 2019 om att få avtjäna sitt straff i Etiopien istället för Sverige. Detta bör dock snarare ha varit ett försök att snabbare komma ut i det fria än en strävan efter att få avtjäna straffet i en trevligare fängelsemiljö, då afrikanska fängelser generellt sett håller mycket lägre standard än svenska anstalter.

Nordfront följer utvecklingen och återkommer med besked om huruvida Sverige lyckas utvisa Elin Krantz mördare eller om han kommer gå fri på våra gator igen.