REVISIONISM. Ägaren av rättigheterna till Anne Franks dagbok har erkänt att boken delvis är förfalskad.

Den schweiziska Anne Frank-fonden, som äger rättigheterna till Anne Franks dagbok, har erkänt att delar av bokens innehåll är förfalskat. Detta då stora delar av innehållet är skrivet av Anne Franks far, Otto Frank, efter kriget.

Eftersom Anne Frank dog av tyfus i februari 1945 slutade upphovsrätten till ”hennes” bok teoretiskt sett att gälla i febuari 2015 – 70 år efter författarens död. Och det var i ett försök att förlänga rättigheterna som fonden medgav att Otto Frank inte bara hade redigerat boken utan faktiskt också var medförfattare. Otto Frank dog 1980 och erkännandet medförde att upphovsrätten inte kommer att löpa ut förrän i slutet av 2050.

Fonden hade blivit varnad från flera håll för att de nya uppgifterna kan få konsekvenser för dem som ihärdigt hållit fast vid att Anne Franks dagbok inte varit förfalskad.

— [Fonden] bör noga tänka igenom konsekvenserna. Om man följer diskussionen betyder detta att de har ljugit under alla år om att den författats enbart av Anne Frank, sade Agnès Tricoire som är juridiskt specialiserad på upphovsrättsfrågor.

Erkännandet bekräftar också, som många länge påpekat, att boken är en del av efterkrigstidens propaganda mot de tyska nationalsocialisterna och Tredje riket. Även om detta har varit uppenbart för många är det nu också bekräftat från ”officiellt” håll.

Delar skrivna av kulspetspenna
Det är redan känt att delar av boken är skriven med en BIC-kulspetspenna som även om den var uppfunnen vid den tidpunkt boken påstås ha skrivits, definitivt inte var tillgänglig för en judisk 13-åring i det ockuperade Amsterdam. Pennorna blev massproducerade först 1951.

En av de första att ifrågasätta dagbokens äkthet var den franske professorn Robert Faurisson som träffade Otto Frank 1977 och blev övertygad om att endast få uppgifter i boken hade någon verklighetsförankring. I en kritisk utvärdering konstaterade Faurisson bland annat att delar av de handskrivna originalmanuskripten inte kan ha varit skrivna av ett barn och att Otto Franks uppgifter motsäger ett flertal relevanta uppgifter från dagboken. En skrift i samma ämne som Faurisson gav ut 1991 förbjöds i Holland.

Otto Frank tjänade miljontals kronor på att göra propaganda på sin dotters död genom publiceringen av Anne Franks dagbok.

Tidigare publicerad på Frihetskamp.net.

Källor:
Anne Frank’s Diary Gains ‘Co-Author’ in Copyright Move
Anne Frank Diary Fraud Finally Admitted


  • Publicerad:
    2016-02-18 11:40