UTRIKES EU väntas beordra Litauen att öppna upp för godstrafik mellan Ryssland och den ryska enklaven Kaliningrad. Detta efter att Litauen vägrat tillåta transporter till enklaven via sitt territorium med hänvisning till EU-sanktioner.

Nordfront kunde nyligen rapportera om uppgifter som tydde på att EU ville distansera sig från Litauens blockad av den ryska enklaven Kaliningrad. Kaliningrad med omnejd, eller Königsberg som staden hette när den var tysk, tillföll Sovjetunionen efter andra världskriget och sedan Ryssland efter Sovjetunionens fall.

Eftersom gods från Ryssland till Kaliningrad behöver passera genom Vitryssland och Litauen har den litauiska blockaden upprört Ryssland, som hotat med vedergällning.

Nu skriver Reuters att EU försöker hitta en kompromiss för att kunna låta ryska godståg passera genom landet. Detta eftersom man fruktar att Ryssland annars kan ta saken i egna händer och med militärt våld öppna en landkorridor från Vitryssland till Kaliningrad.