Dagens datum 18 april Denna dag, år 1951, undertecknas fördraget om den europeiska kol- och stålgemenskapen.

EU:s officiella historia börjar strax efter andra världskriget med fördraget om den så kallade Kol-och stålgemenskapen år 1951. Motivet till detta samarbete anses vara att ”säkra freden” i Europa.

Fördraget om Kol-och stålgemenskapen undertecknas av sex länder (Belgien, Frankrike, Luxemburg, Italien, Nederländerna och Västtyskland) den 18 april i Paris och träder i kraft den 23 juli 1952. Kol- och stålgemenskapen blir därmed ett mäktigt överstatligt organ som styr stora delar av Europas industrier.

Vid tiden för bildandet av Kol-och stålgemenskapen har Förbundsrepubliken Tyskland nyligen bildats sedan de brittiska, franska och amerikanska ockupationszonerna slagits samman. Sovjetunionen har ombildat sin ockupationszon till den Tyska demokratiska republiken (DDR).

Den amerikanske finansministern Henry Morgenthau ville pacificera Tyskland efter kriget.

Bildandet av Kol-och stålgemenskapen innebär en förändring mot den tidigare efterkrigspolitiken mot Tyskland som bland annat haft till syfte att sänka levnadsstandarden, demilitarisera och avindustrialisera landet. En av arkitekterna bakom planen att pacificera det besegrade Tyskland är den amerikanska finansministern Henry Morgenthau. Hotet från Sovjetunionen gör dock att den tidigare ockupationspolitiken mot Tyskland omprövas. En alternativ lösning skissas i idén om den europeiska kol- och stålgemenskapen vilken presenteras av Frankrikes utrikesminister Robert Schuman på en presskonferens där andra europeiska länder inbjuds att ansluta sig.

Fördraget om Kol- och stålgemenskapen sträcker sig i femtio år till den 23 juli 2002 då tillgångarna överförs till EU.

EU-projektet som började med Kol-och stålgemenskapen profileras ofta som ett försök att "säkra freden".

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-04-18.