JUDEPRESSEN Fritidsintressen och politiska åsikter hos ansökande företagare bör enligt Expressen beaktas när Tillväxtverket beviljar coronastöd – något myndigheten inte håller med om.

Tidningen Expressen anser att företagare som söker statligt så kallat coronastöd ska prövas med avseende på politiska åsikter och fritidsintressen.

Dem som tidningen härvid bedömer vara ”extremister” ska då inte kunna komma på fråga för beviljande.

Företagaren Jörgen Eriksson, som på sin fritid är ledare för mc-klubben Hells Angels, är en av dem som tidningen menar på felaktiga grunder beviljats stöd.

Så här kommenterar han tidningens kritik:

— Samma premisser gäller för oss som för andra bolag som sökt stödet.

Hela 76 000 företag har av den statliga myndigheten Tillväxtverket beviljats coronastöd för sammanlagt runt 38 miljarder kronor.

De högsta beloppen har tilldelats stora företag som Scania, Volvo Cars och SAS.

Expressens samarbetspartner

Expressen har i sin ”granskning” av de bolag, som erhållit detta stöd tagit hjälp av juden Robert Aschbergs ”researchföretag” Acta Publica.

Detta företag bildades 2016 när vänsterextrema Researchgruppen, grundat av Afa-profilen och Säpo-informatören Martin Fredriksson, sammanslogs med Nyhetsbyrån Siren samt Aschbergs Expo-anknutna bolag Piscatus.

Ovan nämnde Jörgen Eriksson, driver i Luleå ett företag, som hyr ut chaufförer och verkstadspersonal.

Bolaget har av Tillväxtverket beviljats drygt en halv miljon kronor i korttidsstöd.

— Det var avsevärt viktigt för att klara det som hände under pandemin, kommenterar Eriksson till Expressen, och fortsätter:

— …Vi följer Bolagsverkets och Tillväxtverkets anvisningar. De har ju koll på det. Uppfyller man inte deras krav så får man inget stöd.

Hade deltagit i Motståndsrörelsens manifestationer – fick stöd!

Expressen har dock ännu värre exempel på hur i deras ögon misskrediterade företagare beviljas statligt stöd:

”Flera av dem har varit medlemmar i nazistiska organisationer, eller stöttat nazister ekonomiskt genom exempelvis beställningar av propaganda eller med stödmedlemskap i NMR.”

Det visar sig till exempel att en företagare i Småland, som erhållit ett korttidsstöd på drygt en kvarts miljon, under 2017 och 2018 vid minst åtta tillfällen deltog i olika arrangemang anordnade av Nordiska motståndsrörelsen.

Mannen uppger för tidningen att stödet, när det tilldelades, var avgörande för bolagets överlevnad men att företaget idag står på helt egna ben.

Tillväxtverket: ”Vad har ni för problem?

Presschefen på tillväxtverket Niklas Kjellberg förklarar för Expressen att det inte ingår i myndighetens uppgifter att granska sökandes åsikter eller eventuella band till politiska organisationer.

— Vi kontrollerar om företrädarna för företagen har näringsförbud eller om företagen har skatteskulder. Andra typer av kopplingar till olika verksamheter kan vi inte kontrollera med det lagrum vi har i dag.

— Man är stödberättigad om man har betalat arbetsgivaravgifter för de här personerna som man har permitterade under en viss angiven period och om man inte har näringsförbud.

— Det är upp till lagstiftaren om man ska särskilja vissa typer av verksamheter och detsamma gäller andra kontroller av de individer som företräder företagen, klargör presschefen på Tillväxtverket för tidningen Expressen.