SLAGTRÄT ”FÖRINTELSEN” Eu jude i Wyomings representanthus anses oväntat ha fällt ett lagförslag som bannlyser kritisk rasteori i skolor – med hjälp av sitt tal om ”förintelsen”.

Medan allt fler amerikaner ifrågasätter det offentliga narrativet kring den så kallade förintelsen, så är denna alltjämt ett effektivt slagträ i den politiska och juridiska debatten.

I Wyomings lagstiftande församling stod i veckan ett lagförslag rörande bannlysning av ”kritisk rasteori” i skolor inför en omröstning, vilken allmänt ansågs bara kunna få ett förbud som resultat.

Tidningen Jewish Telegraphic Agency (JTA) beskriver dramatiskt hur en judisk Demokrat då stod upp i ”en av landets mest snedvridna konservativa lagstiftande församlingar”.

Den judiske företrädaren Andy Schwarz förklarade nämligen att han inte kunde stödja förbudet – eftersom han är jude.

I detta lagförslag på sid 9, rad 19, står att läsa: ’Historieundervisningen måste vara neutral, utan omdömen’” sa Schwarz, och fortsatte:

”Hur kan det nu var möjligt? Om jag vore en indian, tvivlar jag på att jag skulle kunna acceptera det neutrala, omdömesfria tillvägagångssättet om förflyttningen, decimeringen av ursprungsbefolkningen. Om jag vore en svart amerikan tvivlar jag på att jag skulle kunna acceptera ett neutralt, omdömesfritt tillvägagångssätt när det gäller förslavandet av miljontals amerikaner.”

En jude är befriad från plikten att vara objektiv

Efter en strategisk andpaus fortsatte han:

”Men jag är jude, och jag kan inte acceptera en neutral bedömningsfri inställning till mordet av 6 miljoner judar under andra världskriget."

Schwartz tillade att för att förstå djupet av ”avskyvärda handlingar” måste man uppleva sig ”obekväm” med dem.

Går man till sidan 8, raderna 19 och 20 står det ’ingen ska känna obehag eller ångest’”, sa Schwarz och tillfogade:

"Men efter att ha lärt mig om förintelsen har jag ett helt liv lidit av obehag och ångest, och det är nödvändigt att eleverna, när de lär sig om denna mörka tid i vår historia – känner obehag och ångest.”

Lama motargument från konservativa

Lagförslagets författare, republikanen Chuck Gray, anförde då något defensivt att han fann Schwartzs tolkning ”nedslående”.

Gray fortsatte:

”Lagförslaget stipulerar att en diskussion om annars kontroversiella aspekter av historien är tillåten.”

Lagförslaget fick sedan en majoritet av kammarens röster, 35, men dock inte de två tredjedelar som behövdes för att få igenom lagförslaget.

En av Schwarzs Demokratiska kollegor, Karlee Provenca, föreslår på Twitter att hans judiske kollega genom sitt tal påverkade många till att rösta mot lagförslaget.

Provenza skriver:

”Huset har just röstat ned ett lagförslag som skulle ha bannlyst kritisk rasteori i skolor efter ett kraftfullt tal av företrädaren Schwarz, en judisk man som vägrar att lära sig om förintelsen på ett neutralt sätt.”

Judisk press road

JTA beskriver lätt roat hur konservativa runtomkring i USA futilt och utsiktslöst försöker bannlysa ett i och för sig dåligt definierat begrepp:

”Konservativa över hela nationen försöker bannlysa ’kritisk rasteori’, en gång ett begrepp som juridiska forskare använde för att definiera de strukturella effekterna av rasism, och nu en dåligt definierad term som åsyftar det som dess motståndare säger är de skadliga effekterna av att lära ut rasjämlikhet.”

Och tidningen finner ingen anledning till oro med anledning av att vissa ”tror sig kunna förbjuda utbildning om förintelsen”:

”Motsättningen mellan att förbjuda och främja utbildning om förintelsen – något som många republikaner och konservativa föredrar – har manifesterat sig i flera delstaters lagstiftande församlingar.”

Och att krav på en objektiv redogörelse för ”förintelsen” skulle vinna gehör tycks tidningen finna osannolikt.

”Dessutom har pedagoger på flera ställen fått höra att förintelsen, liksom andra ämnen, måste presenteras på ett neutralt sätt.”