ANTIVITHET. I tidningen Hartford Courant likställs föräldrars ifrågasättande av skolundervisningen i så kallad Kritisk rasteori med rashat samt Ku Klux Klans inställning till – och agerande gentemot – svarta.

Den som inte håller med är KKK-medlem. Foto: National Photo Company Collection, Public domain, via Wikimedia Commons

Föräldrar med invändningar mot att deras barn får lära sig att USA är ett rasistiskt landbörjar låta väldigt mycket som KKK” kan man läsa i en ledare från i torsdags i tidningen Hartford Courant.

Ledaren fokuserar på ett skolstyrelsemöte i Guilford, Connecticut för en tid sedan, där föräldrar och elever fördömde undervisningen av principer associerade med kritisk rasteori, en marxistisk ideologi – som omfattar konceptet att samtliga amerikanska institutioner är strukturellt rasistiska, med vita som förtryckare och svarta som offer.

Man skriver:

Hur länge kommer det dröja innan de, som säger att vita barn får lära sig att hata sin egen ras, inser att de deltar i en rörelse som börjar låta väldigt mycket som KKK och andra grupper, och som har förvridit Amerikas löfte till ett självuppfyllande hatbudskap?

I en pamflett som distribuerades vid tillfället och är sponsrad av en grupp som kallar sig ”Ingen vänstervridning av undervisningen i Connecticuts skolor” görs emellertid gällande att kritisk rasteori är en ”ondskefull, splittrande, marxistisk anti-amerikansk ideologi som uppmanar till ett nedrivande och utbyte av våra hyllade amerikanska institutioner…”.

Det här låter som hundvisselspråk för rasism” kommenterar redaktörerna bakom ledaren, som dessutom anklagar föräldrarna för en diskurs ”…där man utmålar varje omnämnande av mångfald eller jämlikhet som del av en komplott för att inympa Kritisk rasteori i kulturen”.

Det är samma fruktan som Donald Trump profiterat på i åratal och samma fruktan som har utnyttjats gång efter gång genom historien för att ställa granne mot granne” hävdar redaktörerna och avser föräldrarnas resonemang i palmfletten.

Det är en fruktan som har använts för att rättfärdiga våld” fortsätter man.

Politisk feghet
Todd Feinburg, programledare på eftermiddagar för The Todd Feinburg ShowWTIC, Connecticuts ledande konservativa TV-station, har tagit upp Courants ledare i sitt program.

På samma gång som Demokraterna ser sig nödgade att hösta in minoritetsröster med politisk positionering, så är de rädda för den skada som deras stöd för kritisk rasteori kan åsamka dem när det kommer till mainstreamväljare” skriver han till Breitbart i ett e-postmeddelande och fortsätter:

Detta reflekteras, tänker jag, i den knäreflexliknande men undermåligt sammansatta ledaren i Courant.

Courant är ingalunda först med att angripa föräldrar kritiska mot kritisk rasteori bland gräsrötterna.

För två veckor sedan hade NBC News ett inslag där man levererade ett kulregn av kritik mot kritiker av kritisk rasteori – i ordalag som liknar dem i Courants artikel.

”...De är verkligen upprörda över att föräldrar står upp mot kritisk rasteorikommenterade då journalisten Libby Emmons vid Postmillennial och tillade:

Det som verkligen händer här är att den sorts medborgerliga gräsrotsinitiativ, som har stärkt vänsterns sak år efter år, nu har tagits upp av konservativa, och vänstern gillar det inte ett enda dugg.

Skulle vi propagera för kritisk rasteori? – Visst inte!
Som Fox 61 News har observerat tillämpar Guilfords chef Paul Freeman den senaste strategin hos skolledare för att hantera upprörda föräldrar – nämligen total förnekelse av att man undervisar kritisk rasteori – fast man helt uppenbart saluför lärans koncept.

Freeman hävdar:

Vi på Guilfords skolor strävar efter att bli mer opartiska i vårt yrkesutövande, att omfamna en mångfald av texter i våra klassrum, att ha mångfald i vår lärarkår, att behandla svåra historiska skeenden öppet och ärligt, samt att förvissa oss om att alla elever upplever sig lyssnade på i sin skola.

Ett liknande uttalande har gjorts av Jeff Porter, högste chef för skoldistriktet Cumberland-North Yarmouth, Maine. Breitbart menar sig ha blottlagt Porters agerande som skolchef:

Porter förnekar att kritisk rasteori (CRT) tillämpas i hans distrikt. Efter George Floyds död har distriktet emellertid skickat ett brev till allmänheten där man uttrycker sin ”solidaritet med ledarna för svarta rörelser”.

Man tillkännager även sitt beslut att samarbeta med Community Change Inc. (CCI), ett Bostonbaserat företag, som på Twitter beskriver sig självt som ”en ideéll förening som utmanar strukturell rasism med ett speciellt fokus på vita människor”.

CCI menar på sin hemsida att ”krossandet av vit överhöghet” förutsätter ”krossandet av kapitalismen” och vice versa.

Svart ”antiwoke” rörelse förkastar minoriteters offerroll
Många svarta ledare i USA är även de emot propagerandet av kritisk rasteori i skolorna.

Kendall Qualls, kandidat till kongressledamot 2020, leder en svart skolvals- och ”antiwoke” kulturrörelse, som grundades i Minnesota och sedan spridits till hela nationen.

Rörelsens huvudfråga är förnekelse av och motstånd mot narrativet att USA skulle vara en ”strukturellt rasistisk” nation.

Rörelsen, som kallas TakeCharge tar genom ledaren Qualls klart avstånd från ”idén att landet skulle vara präglat av strukturell rasism och vit överhöghet”.

Och man förkastar ”konceptet identitetspolitik tillsammans med proklamerandet av minoriteters offerroll”.

Så här kommenterar Qualls för Breitbart Courants ovan omskrivna ledare:

Efter att ha varit inblandad i frontstriderna i amerikansk politik, har jag lärt mig att progressiva är mästare i kampsporten politisk förvrängning… När de anklagas för överträdelser, en dödlig synd eller bara social klumpighet, går de obekymrat vidare och kastar tillbaka anklagelserna på sina motståndare.


  • Publicerad:
    2021-07-05 01:00