”WOKEHET” Vd:ns program ”Låt oss prata om rasism” har utlöst kraftiga protester inom organisationen och en petition i protest mot wokehet och kritisk rasteori har hittills samlat 12 200 underskrifter.

Nordfront har tidigare skrivit om Frälsningsarméns politiska korrekthet i en svensk kontext.

I USA har nu en hel del donatorer dragit in sitt stöd till organisationen för dess omvändelse till den ”woka” ideologin – och de hänvisar då ofta till att kristen välgörenhetsgrupp inte borde stöda det ”största hotet” mot dess tro.

Ett flertal av organisationens supportrar är uppenbarligen i ökande grad missnöjda med ett initiativ kallat Låt oss prata om rasism som Frälsningsarméns vd Brian Peddle presenterade i februari.

Det är en diskussionsguide som syftar till att främja ”modiga konversationer om rasism” bland organisationens 1,7 miljoner medlemmar.

Dess författare, uppenbarligen kraftigt influerad av kritisk rasteori (CRT) talar om ”skadliga uppdelningar” som han tror skapats av ”rasism” på alla livets områden, inklusive inom den kristna kyrkan – och han erbjuder medlemmar råd om hur man kan tackla ojämlikhet genom ett ”antirasistiskt” perspektiv.

En petition som uppmanar Frälsningsarmén att överge programmet ”Let’s Talk About Racism” har enligt Newsweek redan samlat ihop över 12 200 underskrifter från medlemmar och donatorer.

Kritiker av programmet avfärdar det som ”woke” och fastslår att Frälsningsarmén inte behöver undervisas om rasism, eftersom organisationen ”faktiskt började bekämpa den företeelsen flera decennier innan medborgarrättsrörelsen ens framträdde i USA”.

Jag tänker inte skänka till Frälsningsarméns kampanj Röda Grytan” skrev Kenny Xu, författare och ledare för gruppen Color Us United, som förespråkar ”ett rasblint Amerika”, på Twitter under torsdagen.

Ska inte beblanda oss med politiskt laddat påverkansarbete

I juni ägnade han en hel artikel på hemsidan Daily Signal åt Frälsningsarméns stöd till den woka ideologin och betonade där att välgörenhetsorganisationen bör undvika ”ett ohälsosamt beblandande med beundransvärda initiativ för mänskliga rättigheter med ett politiskt laddat påverkansarbete baserat i politik”.

Xu, som skrev petitionen mot programmet “Let’s Talk About Racism” har påpekat att CTR ”delar in människor i två läger: förtryckarna och de förtryckta” – och därför måste förkastas.

Den kristne programledaren Greg Koukl tillkännagav nyligen att hans månatliga donationer från och med nu kommer tillfalla en annan kristen organisation istället för Frälsningsarmén.

Jag kan inte bidra till en organisation som gör gott men även för närvarande gynnar något uppenbart ont” skrev Koukl i ett öppet brev till Frälsningsarmén, som han tidigare i månaden publicerade på Facebook.

I brevet hävdar han att CRT ”har fört oss 50 år tillbaka i tiden”.

Han påpekar att åtskilliga forskare redan utlöst larmet för CRT:s ”aggressiva indoktrinering, och, frankt talat, dess mobbande, inneboende ras-essentialism – och förstörande av rasrelationer i Amerika”.

CRT en trojansk häst

Koukl fortsätter med en målande beskrivning av CRT:

”En trojansk häst som uppslukat välmenande kristna organisationer som – eftersom de bryr sig om rättvisa och motsätter sig förtryck – i sin naivitet stöder det allvarligaste hotet mot biblisk kristendom.”

Andra som ställt in sina donationer uppmanar Frälsningsarmén att ställa vilken som helst politisk agenda åt sidan och fokusera på det man är bäst på – att hjälpa de fattiga.

Tillfrågad av Newsweek om klyftan inom organisationen rörande det ”woka” programmet försäkrar Frälsningsarméns talesman Joseph Cohen att organisationen på intet sätt ändrat sin ideologi.

”När det kommer till 'Låt oss prata om rasism' så är frivilliga diskussionsguider verkligen inte nödvändiga, och de ersätter aldrig våra principuttalanden. För oss är skriftens sanning alltid överordnad.”