KULTURKRIGET. En republikan i USA:s Representanthus uppmanar de sina att ”ta värvning i sitt folks armé och bege sig till slagfältet kritisk rasteori” – där kulturkriget nu ska vinnas.

Representant Jim Banks. Foto: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Republikanen Jim Banks hade på torsdagen ett budskap till Republikanska partiets största konservativa gruppering i Representanthuset.

Gå in i kulturkriget nu! För bakslaget för kritisk rasteori är på riktigt.” sa han i ett uttalande till 154 republikaner.

Bakgrund: CRT
Critical Race Theory (CRT) växte på 1980-talet fram vid amerikanska lärosäten i juridik som en motreaktion på redan existerande Critical legal studies (CLS).

Enkelt sammanfattat brukar CRT av dess förespråkare sägas bygga på två antaganden:

  • Rasism är normaltillståndet och inte en avvikelse.
  • Vårt nuvarande system med vitas överhöghet över färgade tjänar väsentliga syften, såväl psykiska som materiella.”

Det kan i sammanhanget noteras att medan personer som omfattar kritisk rasteori naturligt förnekar förekomsten av biologiskt givna människoraser – så är även amerikanska kritiker av CRT ofta rasförnekare.

För att återgå till ovan nämnde Banks, som är ordförande för Republican Study Committee (RSC), så sa han vidare i uttalandet att Republikanerna håller på att besegra Demokraterna när det gäller formandet av allmänhetens uppfattning om Kritisk rasteori. I sitt anförande inkluderade han statistik som stöder hans påståenden.

Enligt en opinionsundersökning utförd av OnMessageInc. instämmer 79 procent av de tillfrågade med Republikanerna om att barn inte ska läras att deras öde och ”inneboende värde” är beroende av deras hudfärg utan önskar istället att amerikanska skolor ska undervisa barn om ”den amerikanska drömmen” – enligt vilken vem som helst kan bli vad som helst.

Endast en mindre andel – 16 procent – vill att barn ska undervisas i Kritisk rasteori.

64 procent av amerikanerna: ”Systematisk rasism mot icke-vita existerar inte.
Banks åberopade även data från opinionsundersökningen Heritage Action som enligt honom visar att amerikanerna förkastar ”Demokraternas vision för Amerika”.

Enligt denna statistik anser 64 procent av amerikanerna att påståendet att Amerika idag har ett en kultur präglad av systematisk rasism och vita privilegier – är inkorrekt.

61 procent av amerikanerna håller vidare inte med om att USA skulle vara ett rasistiskt land.

Banks förklarade:

— Vi befinner oss i ett kulturkrig. På den ena sidan arbetar Republikanerna för att förnya amerikansk patriotism och återuppbygga vårt land. På den andra har Demokraterna omfamnat – och givit en plattform åt – radikala element som vill rasera Amerika. Här är den goda nyheten: Vi vinner!

Banks pekade på gräsrotsrörelser startade av föräldrar runtom i nationen, som har ”fått nog av den undervisning som pådyvlas eleverna”.                                 .

Han nämnde härvid specifikt initiativ som nyligen tagits i Loudoun County, Virginia samt i Southlake, Texas.

Polisvåld mot kritiker av CRT
Föräldrar kritiserade i tisdags på ett öppet skolstyrelsemöte i Loudoun County skolundervisningen i Kritisk Rasteori samt privilegierna som ges åt transsexuella elever.

Följden blev att två föräldrar arresterades och flera skadades när inkallad polis försökte förhindra applåder efter vissa inlägg, samt bestraffade dem som utförde sådana.

I Southlake överraskade väljare Skolstyrelsen och Stadsfullmäktige i maj genom att rösta fram 70 procent kandidater som motsätter sig Kritisk Rasteori i läroplanen för allmänna skolor.

Demokratiska politiker och företagsmedier har inte varit sena att bemöta Republikanernas attack mot Kritisk Rasteori, medan allt fler medborgare tycks öppet ta ställning mot denna ideologi.

Bland de mer desperata försöken till motangrepp märks total förnekelse av belagda fakta. Sålunda dementerar den mörkhyade kvinnliga Demokraten Ilhan Omar att skolor i USA överhuvudtaget lär ut Kritisk Rasteori.

Twitter skriver hon:

Republikaner älskar att trigga igång känslostormar kring sådant som inte händer. Folk borde fråga dem vilka elementary, middle och high schools som faktiskt undervisar Kritisk Rasteori – och varför man kommer med falska uppgifter.

Än så länge har åtminstone 20 delstater i USA tagit fram förslag på – eller redan röstat igenom – lagar som utestänger så kallad Kritisk Rasteori från allmänna skolor.


  • Publicerad:
    2021-06-26 18:15