SOCIALDEMOKRATI Tillväxtverket har beslutat att Höglandsnytt inte var berättigat det coronastöd man begärt och fått utbetalt från staten. När verket gick igenom redovisningen visade det sig att webbtidningen inte gav sin VD och ansvarige utgivare någon lön.

Till följd av coronapandemin infördes ett ekonomiskt stöd från staten som företagare kunde ansökan om vid inkomstbortfall. Så var även fallet med den socialdemokratiska politikern Henrik Simonsen som driver webbtidningen Höglandsnytt.

På Höglandsnytt finns en anställd, Henrik Simonsen, och man sökte därför om stöd för inkomstbortfall. Men när Tillväxtverket nu granskat redovisningen för tidningen måste Simonsen betala tillbaka de 172 595 kronorna man fått utbetalat. Anledningen till verkets beslut är att man måste kunna redovisa att en anställd tidigare fått regelbunden lön och att man inte längre har möjlighet att betala ut lönen.

När Smålands Dagblad konfronterar Simonsen anser han att journalisten ställer felaktiga frågor och vill inte svara på frågorna, och väljer istället på bästa politikermanér går runt frågan.

På frågan om han kände till reglerna kring stödet svarar Simonsen:

— Varför frågar du mig om detta?

Varpå han påstår att de som är ”ekonomiskt och juridiskt ansvariga tittar på det här nu” och att det är svårt för honom att uttala sig innan hela genomgången är färdig.

Simonsen har dock medgett till Smålands-Tidningen att han kände till reglerna att det endast var vid inkomstbortfall som man hade rätt till coronastödet.