DEKADENS. YouTube-komikern Mister Metokur förklarar i en film vad det perversa fenomenet ”bugchasing” går ut på.

”Bugchasing” är ett fenomen som har uppstått i samband med aids-epidemien där homosexuella män, så kallade bugchasers, har oskyddat sex med hiv-positiva män för att frivilligt bli smittade med hiv-viruset. Den perversa aktiviteten kallas internt inom homosexuella subkulturer för ”ge gåvan” och de hiv-positiva männen kallas för ”gåvogivarna”.

Fenomenet blev allmänt känt i USA år 2003 med dokumentärfilmen The Gift som utforskar normaliseringen och glamoriseringen av hiv och aids inom den homosexuella miljön. Temat har dykt upp igen i samband med att enskilda stater i USA och länder som Sverige har avkriminaliserat oskyddat sex med andra utan att informera om sin hivstatus.

Den populära komikern Mister Metokur har i en Youtube-film valt att under undersöka detta sjuka fenomen ytterligare genom att gräva fram förstahands berättelser från personer som är involverade i den perversa subkulturen. Film ger, trots sina kräkframkallande beskrivningar, en unik inblick av regnbågsrörelsens mörka sida.

Se filmen nedanför: (NORDFRONT VARNAR FÖR EXTREMT STÖRANDE INNEHÅLL!)

Publicerades urspungligen på Frihetskamp.net.


  • Publicerad:
    2018-08-13 11:15