INRIKES Efter det så kallade kontohaveriet i våras där Swedbanks kunder kunde se att pengar försvunnit från deras konton utreds storbanken av Finansinspektionen.

Det var i slutet av april som flera av Swedbanks kunder kunde konstatera att pengar försvunnit från deras konton. I vissa fall rörde det sig om tiotusentals kronor som fattades, efter vad banken beskrivit som ett ”it-haveri”.

Incidenten utreds nu av Finansinspektionen (F), som överväger att bestraffa Swedbank med sanktioner, skriver TT.

”Swedbank har vidtagit kraftfulla åtgärder så att en liknande incident inte ska kunna hända igen. Swedbank har löpande, under och efter incidenten, lämnat all information till Finansinspektionen enligt gällande rutiner”, skriver Swedbank i ett pressmeddelande om FI:s besked.