BANKVÄLDET Nya Dagbladet har fått besked om att Länsförsäkringar har låst tidningens bankkonto för utlandsbetalningar. Nu kräver man ett enormt underlag för hundratals transaktioner för att inte stänga ned kontot totalt.

Nya Dagbladet skriver idag om hur tidningen blivit utsatt för omfattande hot och påtryckningar av Länsförsäkringar, där tidningen har sina bankkonton. Under onsdagen ska banken plötsligt ha stängt ned tidningens konto för utlandsbetalningar, vilket innebär att man inte har kunnat betala ut lön till vissa frilansande journalister.

Dessutom kräver banken ett omfattande underlag för 296 transaktioner innan 30 december. Länsförsäkringar låter dock hälsa att man kan komma att stänga ned konton ändå om man bedömer att ”svaret inte är tillräckligt”.

Kravet ska ha föregåtts av en längre tids påtryckningar med frågor kopplade till ”bristande kundkännedom”. Länsförsäkringar ska bland annat ha ifrågasatt varför Nya Dagbladet överhuvudtaget behöver bankens tjänster.

Nya Dagbladets chefredaktör Markus Andersson säger att man ser mycket allvarligt på läger och beskriver Länsförsäkringars beteende som ”systemhotande verksamhet”.

— Det är ett direkt hot mot tidningens verksamhet och förutsättningen för en fungerande demokrati i Sverige. Vi har tydliga indikationer på att tilltaget är direkt kopplat till vår publicistiska verksamhet, säger Andersson.

Länsförsäkringar har också vägrat svara på frågor om deras agerande, vilket tycks vara standard när banker hotar med att stänga ned konton. Istället hänvisar man bara sedvanligt till ”Lag (2017:630) åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

— Det är ett uppenbart angrepp mot vår journalistik där godtyckliga påståenden om ”bristande kundkännedom” används som förevändning för att stänga ned en kund som av banken eller utomstående påtryckare uppfattas som ’obekväm’, fortsätter Andersson.

I Sverige finns heller ingen statlig bank för privat- och företagskunder. Man är helt utlämnad till privata bankers godtyckliga bedömning om vem som får och inte får ha bankkonto hos dem.

Enligt Markus Andersson kommer Nya Dagbladet att känna sig tvingade att ”exponera de personligt ansvariga på banken om man inte omgående omvärderar sina processer”.

Den sista turen med banken ger oss ingen utväg. Det handlar uppenbart inte om seriösa farhågor kring ”penningtvätt” eller ”terrorism”. Detta är definitivt det allvarligaste hotet vi stött på under Nya Dagbladets tioåriga verksamhet och är nu en fråga om vår överlevnad, avslutar Andersson.