BANKVÄLDET Trots att Nya Dagbladet lämnade in det omfattande underlag som banken krävde har Länsförsäkringar valt att stänga ned tidningens konton permanent.

Nya Dagbladet lämnade i december in hundratals dokument som fyllde sex pärmar med detaljerade redogörelse för en rad transaktioner som banken Länsförsäkringar krävt för att inte stänga ned tidningens bankkonton. Trots detta har Länsförsäkringar nu beslutat att stänga ned tidningens konton permanent, skriver Nya Dagbladet.

Länsförsäkringar motiverar inte sitt beslut utan skriver endast;

För en tid sedan skickade vi ett brev till er där vi efterfrågade information om ett antal avvikande transaktioner. Vi har mottagit ert svar och utifrån det väljer vi att säga upp företagets engagemang i Länsförsäkringar Bank.

Nya Dagbladet uppger att ett av skälen till Länsförsäkringars kundkännedomtrakasserier var att man läst på tidningens hemsida att Nya Dagbladet tagit emot donationer via Bitcoin. ”Handel med kryptovalutor är inte tillåtet inom Länsförsäkringar, därför behöver vi se vad ursprunget är till de utlandsbetalningar som inkommit till er”, skrev banken.

Ingen av de frågor som banken ställt rör dock transaktioner med kryptovaluta, då dessa inte skett inom banken.

— Det följer samma mönster som banken uppvisat tidigare. Det är tydligt att det här inte handlar om någon verklig ”kundkännedomsförfrågan” överhuvudtaget från bankens sida, utan om ett riktat angrepp mot tidningen där man endast använder sig av förevändningar för att beröva oss möjligheten att bedriva verksamheten där ett fungerande bankkonto är helt avgörande, säger Markus Andersson, ansvarig utgivare och vd på företaget bakom Nya Dagbladet.

Andersson beskriver agerandet som ”ett rent övergrepp från bankens sida” som försätter tidningen i en oerhört svår situation. Detta trots att man noggrant bemött varje förfrågan och att banken till synes inte haft något att anmärka på.

Länsförsäkringar har uppgett till tidningen att alla bankkonton kommer att stängas den 10 februari, samtidigt som man uppmanar Nya Dagbladet att själva säga upp dem innan dess.

Via sin advokat har Nya Dagbladet gett Länsförsäkringar 14 dagar att dra tillbaka sitt beslut, annars kommer man att vidta rättsliga åtgärder.

— Om man verkligen menar allvar med att fullfölja detta avskyvärda övergrepp ska man få stå för sitt agerande inför hela svenska folket. Det här handlar om betydligt mer än Nya Dagbladet, det handlar om huruvida det ska finnas en reell pressfrihet och rättssäkerhet i Sverige överhuvudtaget, säger Markus Andersson.