BANKVÄLDET Länsförsäkringar kan ha begått flera olagligheter i samband med drevet mot Nya Dagbladet som slutade med att tidningens konton stängdes ned. Detta skriver Nya Dagbladets chefredaktör som nu utlovar en omfattande granskning av banken.

Nordfront har följt ärendet med Länsförsäkringar Banks trakasserier mot Nya Dagbladet, som slutade med att tidningens konton stängdes ned trots att man kunde producera de hundratals dokument med underlag som banken krävde. I beslutet kunde Länsförsäkringar inte peka på några avvikelser överhuvudtaget, utan meddelade bara helt utan motivering att man avslutar relationen.

Nu har Länsförsäkringar dessutom meddelat tidningens ledning att man avser att stänga av deras privata bankkonton, vilket bryter mot lagen om insättningsgarantin som garanterar att privatpersoner får öppna bankkonto med grundläggande funktioner i valfri bank.

Nu skriver Nya Dagbladets chefredaktör Markus Andersson om drevet, som pågått sedan oktober då medieföretaget fick en förfrågan om ”kundkännedom” rörande ett antal transaktioner. Enligt Andersson skedde detta plötsligt efter en ”flera år lång och välfungerande relation med Länsförsäkringar Bank, där medieföretaget bakom Nya Dagbladet haft en god och regelbunden kontakt med det lokala bankkontoret”.

I artikeln berättar Andersson också att banken insinuerade att bolaget skulle ha sysslat med ”penningtvätt”, trots att de transaktioner som Länsförsäkringar skickat förfrågningar om samtliga rörde överföringar på konton inom banken.

”Några transaktioner utanför Länsförsäkringar Bank finns alltså inte ens listade i denna förfrågan. Någon penningtvätt kan per definition överhuvudtaget inte äga rum mellan konton på en och samma bank, med pengar som alltså inte ens lämnar banken och mellan konton som står under kontroll av samma personer”, skriver Andersson.

Kan ha brutit mot lagen

Eftersom Nya Dagbladets relation med Länsförsäkringar fram till oktober fungerade felfritt och med tanke på att banken inte hittat några avvikelser i underlagen drar Markus Andersson slutsatsen att trakasserierna måste vara kopplade till tidningens publicistiska verksamhet. Dessutom, menar Andersson, tyder mycket på att banken har kontaktats av en utomstående part, vilket skulle vara ett brott mot banksekretessen:

Allt tyder dock på att banken, givet i hemlighet och med få inblandade, kommunicerat med utomstående om Nya Dagbladets engagemang i banken. Detta är den enda rimliga förklaringen till att banken plötsligt låser tidningens bankkonto och kort därefter, utan att ange några konkreta skäl, beslutat att permanent stänga ned samtliga konton.

Förutom det eventuella brottet mot banksekretessen uppger Andersson, som redan anlitat juridisk ombud, brott mot insättningsgarantin samt 4 a kap. 9 § betaltjänstlagen tredje stycket, som föreskriver att uppsägning endast kan ske med iakttagande av två månaders uppsägningstid alternativt, i vissa särskilt angivna fall, med omedelbar verkan. Banken har meddelat att tidningsledningens privata konton kommer att stängas ned med 30 dagars uppsägningstid, trots att man inte kunnat ange några särskilda skäl till att det inte kan vara två månader.

Det är oklart vilken utomstående part som ska ha varit i kontakt med Länsförsäkringar om Nya Dagbladet, men Markus Andersson skriver i sin artikel om hur den så kallade djupa staten fungerar. Det är dock välkänt sedan tidigare att Säkerhetspolisen i Sverige kontaktar arbetsgivare, andra myndigheter, anhöriga och banker som har relationer med dissidenter för att ägna sin åt trakasserier via mellanhänder.

Markus Andersson skriver att den hemliga grupp inom banken kallad ”KYC”, ”compliance” eller bara ”kundkännedomsavdelningen” – som ligger bakom de kontroversiella besluten – är ”ett talande exempel på en instans som bäddar för djupstatligt inflytande”.

Nya Dagbladet kommer heller inte att vika sig för banktrakasserierna och Markus Andersson utlovar motåtgärder:

Utöver att tidningen står redo för långtgående juridiska processer mot banken inför öppen ridå, avser tidningen också att exponera individer som är ansvariga för maktmissbruket, oavsett om dessa är kopplade direkt till Länsförsäkringar Bank eller om det rör sig om utomstående aktörer.