BANKERNA Fria Tiders ägare Widar Nord fick sitt konto hos Swedbank avstängt med hänvisning till ”bristande kundkännedom”, men nu tvingas banken uppfylla kontraheringsplikten.

Swedbank stängde tidigare av Fria Tiders ägare Widar Nords personkonto, vilket senare blivit föremål för en rättsprocess efter att Nord stämde Swedbank.

Nu har domen i målet kommit. Swedbanks nedstängning, motiverad av svepskälet ”bristande kundkännedom”, saknar enligt Stockholms tingsrätt grund:

Banken har inte förmått styrka att det förelegat särskilda eller andra skäl att säga upp Widar Nords betalkonto med grundläggande funktioner. Tingsrätten anser därför att bankens uppsägning saknat grund, dvs. varit obefogad.

Svenska banker som omfattas av den statliga insättningsgarantin är skyldiga att låta medborgare öppna konton, om inte faktiska skäl som exempelvis ekonomisk brottslighet föreligger.

— Banker har länge använt penningtvättslagens krav på kundkännedom som ett svepskäl för att göra sig av med kunder de vill slippa av helt andra anledningar, exempelvis av politiska skäl. Den här domen är ett välkommet klargörande av att regelverket inte får missbrukas på det viset, säger Widar Nords advokat Carl Ridderstråle till Fria Tider.

Swedbank förpliktigas i och med domen att inom 14 dagar öppna Nords konto samt betala rättegångskostnaderna på 800 000 kronor.