Dagens datum 3 december: Den frivilliga finländska SS-bataljonen avreser mot östfronten efter avslutad träning.

ss-finland-löp

Under februari 1941 påbörjades rekryteringen till SS Freiwilligen-Batallion Nordost. Gottlob Berger, chefen för rekryteringskontoret i SS-högkvarteret, arbetade tillsammans med personal på den tyska ambassaden i Helsingfors. Inom kort hade man mottagit över 1000 frivilliga, som officiellt benämndes ”arbetare till den tyska industrin”. Efter en mindre dispyt angående fan-eden och villkoren för den finska frivilligas krigsinsats så anlände de första soldaterna till Tyskland i juni 1941.

Den första anhalten för de finska frivilliga blev ett av Waffen-SS utbildningsläger utanför Wien i Österrike. Här lades grunderna till den finländska bataljonen. De frivilliga med officersfullmakt från den finländska armén fick behålla sin grad, den berömde Lauri Törni var en av dessa. Efter den första utbildningen förflyttades enheten i juli, först till Stralsund och en dryg månad senare till trupputbildningsplatsen Groß Born i Västpommern.

De finska ”rekryterna” (många av dessa hade stridserfarenhet från vinterkriget) visade sig att vara väldigt goda soldater. Träffsäkerheten vid skjutövningar var mycket bättre än hos de tyska rekrytbataljonerna. I september bytte enheten namn till Finnisches Freiwilligen-Bataillon der Waffen-SS. De finska soldaterna benämnde själva enheten som”Jägarbataljonen”, för att hedra de finska frivilliga i Königlich Preussisches Jägerbataillon Nr. 27 under det förra kriget.

ss-finland-5

Finsk SS-soldat vid utbildningen

Träningen i Waffen-SS var hård och fokuserade huvudsakligen på realistiska stridsövningar och skjutövningar. Man lade väldigt lite tid på fredstida ”kaserngårdsdisciplin”. En finsk krigsjournalist, Jukka Tyrkkö berättar om träningen:

En hel dag på skjutbanan med skarp ammunition, endast en bit korv och bröd avbröt träningen, som för första gången utfördes med våra kamouflageuniformer på…

En särskilt lång och hård dag med anfallsträning i grupp- och plutonsstorlek. Hela kroppen värker och jag är väldigt trött.

ss-finland-2

Finska soldater svär faneden

Den 15:e oktober 1941 svor de finska soldaterna fan-eden och bataljonen var formellt färdigutbildad och klar för strid. Den 3:e december 1941 lämnade bataljonen Groß Born för avresa mot fronten. En dryg månad senare anslöts bataljonen till regementet Nordland, som var en del av 5.SS-Division Wiking. Divisionen var stationerad i Ukraina, vid floden Mius. Under våren 1942 var bataljonen inblandad i defensiva strider och patrullverksamhet längs fronten.

När den stora tyska sommaroffensiven började i sluten på juni 1942, låg den finska bataljonen bakom fronten för vila och återuppbyggnad. Bataljonen anslöt sig till offensiven en dryg månad senare, där finnarna deltog i det mycket hårda striderna vid Majkop. Den finska SS-bataljonen stannade kvar med SS-Wiking ända fram till våren 1943, då divisionen drogs bort från fronten för vila. I samband med detta började kontraktstiden för finnarna att löpa ut. Den 2 juni 1943 hölls en ceremoni i Hangö, där man avtackade de finska SS-soldaterna.

ss-finland-4

SS-Obergruppenführer Felix Steiner avtackar de finska soldaterna i Hangö

Den 11 juli 1943 upplöstes bataljonen officiellt och dess medlemmar överfördes till den finska krigsmakten. Bataljonen fick mycket beröm av den tyska krigsmakten, Gottlob Berger sade: ”Jag hade aldrig en bättre bataljon.”  Heinrich Himmler sade vid bataljonens upplösning: ”Där en finsk SS-soldat stod, besegrades fienden alltid.”

ss-finland-3

SS-Obersturmführer Jouko Itälä, tjäsntgjorde i Waffen-SS ända till krigsslutet

Ett fåtal finska soldater valde att stanna kvar i Waffen-SS och stred mot Sovjet ända fram till krigsslutet 1945. Av de totalt närmare 1500 finska soldater som tjänstgjorde i Waffen-SS, dödades 222 och 557 sårades i strid.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-11-03.


  • Publicerad:
    2017-12-03 00:10