Judar i USA och Europa talar gärna och ofta om hur viktigt det mångkulturella samhället är och hur vi måste ta hand om alla flyktingar som översvämmar oss. I många fall är det just judar som är spjutspetsen när det talas om integration och nödvändigheten av en gränslös värld. Men i Israel är tonen en annan, något mångkulturjudarna aldrig nämner.

Israels flyktingpolitik är extremt restriktiv, för att inte säga obefintlig, så till vida att du inte är jude förstås. Alla judar i världen har ju som bekant rätt till medborgarskap i det ockuperade, förlåt, förlovade landet. Men även bland judar finns ett ”kastsystem” där exempelvis afrikanska judar anses som inte riktigt lika mycket judar. Även israeliska medborgare som råkar vara araber anses som andra klassens medborgare. Men som sagt, detta håller världssamfundet tyst om, även fast det är allmänt känt.

Det går bra att genom sina representanter för Israel, dvs. judarna i förskingringen, uppmana Europa och Amerika att integrera, att främja mångkultur och kalla oss för xenofoba när ens det minsta tal om restriktioner kommer upp; medan man själva spärrar in eller helt sonika skjuter ihjäl det fåtal som söker sig över Israels gräns.

I fredags, den 30 juni, till exempel, sköt den israeliska gränspolisen ihjäl en sudanesisk man som försökte korsa den egyptiska/israeliska gränsen. Han var en av flera flyktingar från Sudan, från f.d. Sovjetunionen och från Gaza.

Gränspolisen stoppade de fordon flyktingarna färdades med och det var då den sudanesiska mannen försökte fly. Enligt en talesman för gränspolisen agerade man då enligt reglementet. Poliserna uppmanade mannen att stanna, sedan sköt de två skott i luften. Då mannen fortsatte att springa bort från dem sköt de honom.

De övriga sudaneserna fördes till Ketziotfängelset, kvinnorna från f.d. Sovjetunionen togs om hand av polisen för deportering medan palestinierna överlämnades till säkerhetstjänsten Shin Bet. Inga flyktingbostäder, öppna armar och välkomnande där inte. Och några protester från mångkulturjudarna i Europa eller USA hörs inte.

Som vanligt dyker samma fråga upp. Varför ska judar, religiösa som sekulära sådana, i Västerlandet konstant uppmana oss till ett beteende vilket deras landsmän i Israel över huvud taget inte ens försöker leva upp till? Varför packar dessa ”humanistiska” judar inte sig hem till Israel med sin ”humanism” och där propagerar för sina idéer? Nej, sådana funderingar osar ju av konspirationsteorier och antisemitism; självklart finns det en fullgod orsak till detta, vi förstår den bara inte, vi gojim.


  • Publicerad:
    2006-07-04 00:00