GLOBAL SUBVERSION Fastän 89 % av alla reportrar i världen som dödades förra året var män, kräver FN:s ”jämställdhetsorgan” att mördarna ska sluta rikta in sig på kvinnor.

FN:s kvinno-organ UN Women (UW) har gjort sig känt för att på ett krystat sätt försöka hitta ett ”feministiskt perspektiv” på diverse samhällsfenomen. Som när man 2019 hävdade att patriarkatet kriminaliserar mödraskap. Den här gången har organets försök att skramla ihop pk-poäng renderat störtskurar av hånfulla kommentarer. I ett Twitter-inlägg från i onsdags uppmärksammar UW med hänvisning till statistik presenterad av UNESCO att 11 % av de reportrar i världen som bragtes om livet år 2021, var kvinnor – att jämföra med 6 % för föregående år. Inlägget slutar med ett krav på att mördare ska sluta välja ut kvinnliga journalister:

… På den Internationella dagen för ett upphörande av straffrihet för brott mot journalister, låt oss höja vår röst: SLUTA ATT INRIKTA ER PÅ KVINNLIGA JOURNALISTER.

Inlägget har föranlett Twitter-användare världen över att undra hur UN Women ställer sig till den där elefanten i rummet, den där övervägande majoriteten dödade män. ”Så 89-94% av de dödade journalisterna är män, varför skulle vi då kräva att gärningsmännen slutar rikta in sig på kvinnor?undrar kolumnisten Megan McArdle. Författaren Noah Smith kommenterar att inläggets egentliga – men dolda – innebörd förstås är ”Angrip endast de manliga journalisterna, tack.” ”Kräver de jämställdhet här?frågar journalisten Luke Rudkowski, medan podcastaren Danny Polishchuk försäkrar att han ”minsann inte ska vila på hanen förrän 100 % av de dödade journalisterna är män!

Ungefär 40 % av världens journalister är, enligt statistik sammanställd av Reuters och Oxford University, kvinnor. Konsekvensen blir att kvinnliga journalister statistiskt sett är betydligt mindre benägna att dö på jobbet än sina manliga motsvarigheter, vilka trots att de utgör 60 % av arbetsstyrkan, står för nästan 90 % av dödsfallen.