INRIKES. Socialstyrelsen drog snabbt tillbaka den hårt kritiserade broschyren som skulle informera främlingar som har ingått äktenskap med barn om vad som ”gäller i Sverige”. Nu har det avslöjats att Socialstyrelsen har låtit en medlem i den yttrandefrihetshatande trollgruppen ”#jagärhär” författa materialet.

Som chef för Socialstyrelsens ”Kunskapscentrum för ensamkommande barn” författade Petra Rinman den hårt kritiserade informationsbroschyren om barnäktenskap. På fritiden kämpar hon politiskt mot yttrandefrihet och för illegala invandrares ”rätt” att stanna i Sverige. Foto: facebook.com.

Det var under torsdagen som Socialstyrelsens nya informationsbroschyr som riktar sig till vuxna som är gifta med barn uppmärksammades i det svenska medialandskapet. Kritiken mot myndigheten blev hård, då till och med riksdagspolitiker och judiskägd krävde bot och bättring.

Snart kom Socialstyrelsen också att meddela att man väljer att ta tillbaka broschyren. I ett pressmeddelande lät man dock hälsa att den tagits fram på uppdrag av regeringen, som trots detta har stämt in i kritiken. Nyheter Idag har också avslöjat att regeringen avsatte 1,2 miljoner kronor till projektet.

”Det är viktigt att barn som uppges vara gifta, huvudsakligen flickor, och deras makar, föräldrar samt andra närstående får anpassad information om gällande lagar och praxis i Sverige, såsom förbud mot barn- och tvångsäktenskap, sexualbrott, barnets rättigheter, socialtjänstens roll och rätten till skydd och stöd. I uppdraget ingår därför också att Socialstyrelsen ska utveckla anpassad information till dessa målgrupper, översatt till de vanligaste språken”, kan man läsa i regeringens uppdragsbeskrivning.

Nu har det också framkommit att broschyrens författare på Socialstyrelsen, Petra Rinman, är en asylaktivist som är medlem i den vänsterextrema nättrollgruppen ”#jagärhär”. Det internetbaserade trollnätverket har tidigare uppmärksammats för deras kamp mot yttrandefrihet och för invaderande rasfrämlingars ”rätt” att få stanna i Sverige.

Petra Rinman återfinns bland medlemmarna i #jagärhär:s Facebookgrupp. Skärmbild: facebook.com.

Rinman är chef för Socialstyrelsens ”Kunskapscentrum för ensamkommande barn” och kombinerar således detta med ett medlemskap i en grupp som vid flertalet tillfällen aktivt har lobbat för en liberalare invandringspolitik, där exempelvis illegala så kallade ensamkommande barn ska få ”amnesti”.

Framförallt kvinnliga medlemmar i #jagärhär har gjort sig kända för att försvara döma sexualbrottslingar i fall där dessa har varit rasfrämlingar, samtidigt som man attackerat dess offer.

Enligt sajten kronbladet.se har nu Rinman anmälts till Justitieombudsmannen (JO) för jäv, då en myndighetschef inte bör syssla med politisk aktivism som kan tänkas påverka myndighetsutövandet.

Källor:
Regeringen tillsatte 1,2 miljoner för projektet med skandalfoldern: ”Ska belasta utgiftsområde Hälsovård, sjukvård och social omsorg”
Petra Rinman Anmäld Till JO För Jäv Ang Barngiftermål


  • Publicerad:
    2018-03-30 20:39