INRIKES. Socialstyrelsen har valt att dra tillbaka sin informationsbroschyr som riktar sig till vuxna personer som är gifta med barn. Detta efter att de mötts av hård kritik för broschyren.

Broschyromslaget som mötts av hård kritik. Foto: Faksimil: Socialstyrelsen

Debatten om barnäktenskap har gått varm på sociala medier och olika diskussionsforum den senaste veckan. Under torsdagen blev allmänheten varse om en kontroversiell broschyr från Socialstyrelsen som riktar sig till nyanlända vuxna personer som är gifta med minderåriga. På Socialstyrelsens hemsida står det:

Den här foldern riktar sig till vuxna som är gift med ett barn. Den innehåller information om vad som gäller i Sverige kring barnäktenskap och barns rättigheter. Foldern kan lämnas till make/maka av socialtjänsten och andra professionella som möter barnet.

I Sverige är det idag inte tillåtet att gifta sig med en person som inte hunnit fylla 18 år. I lagen finns det dock ett undantag för par som gift sig i ett land där barnäktenskap är tillåtet. Detta ska vara orsaken till att regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en informationsbroschyr.

I ett pressmeddelande skriver Socialstyrelsen följande:

Materialet är framtaget inom ramen för ett regeringsuppdrag att ta fram och sprida information till barn som uppges vara gifta, makar, föräldrar samt andra närstående med information om gällande lagar och praxis i Sverige såsom förbud mot barn- och tvångsäktenskap, barnets rättigheter, socialtjänstens uppdrag samt rätten till stöd och skydd.

Informationsbroschyren har nu tagits bort från Socialstyrelsens hemsida men den går fortfarande att ladda ner via Internet Archive.

Källor:
Uppdrag om socialtjänstens handläggning av ärenden gällande barn som kommer till Sverige och som uppges vara gifta
Internet Archive


  • Publicerad:
    2018-03-30 11:30