INRIKES. Försäkringskassans avslag på sjukpenning har under de senaste åren ökat kraftigt. Nu har myndighetens högsta ledning beslutat att se över sin hantering av sjukförsäkringen.

Foto: AleWi (Public Domain).

Efter en kraftig ökning av antalet avslag på sjukpenning på senare år har nu Försäkringskassans högsta ledning beslutat att se över sin förvaltning av sjukförsäkringen, skriver SR.

Ökningen av antalet ärenden som fått avslag kan varken förklaras av ändrade regler eller förändringar av folkhälsan.

Tidigare har Försäkringskassan valt att avvisa kritik som riktats mot myndigheten då man menat att den inte varit befogad.

SR skriver att de sökt Försäkringskassans ledning som dock inte ville prata om sitt beslut. Enligt källor till Ekot inom myndigheten är handläggningen av sjukförsäkringen en mycket känslig fråga internt.

— De är ju medvetna om att det är väldigt sjuka människor som man nekar sjukpenning, men man har gjort det för att man har fått signalen uppifrån att det är såhär vi ska bedöma rätten till ersättning, kommenterar förvaltningsforskaren Niklas Altermark till Ekot.

— Så det är klart att frågan är känslig om man nu byter fot och säger att det här var inte riktigt rätt. Det kan ju potentiellt också leda till en förtroendekris inom myndigheten, menar Altermark.

Försäkringskassan ska nu genomföra analyser, dels av sin förvaltning av sjukförsäkringen men även av granskningsrapporter och den politiska styrningen av myndigheten. Tanken är sedan att ta fram förslag på ändringar som kan behöva göras.

En av de som nekats sjukpenning är Wiveca Andersson i Ystad:

— Man får ju bara hoppas att de gör det ordentligt. Jag har ingen tillit till dem överhuvudtaget kan jag säga. Inte när de behandlar oss sjuka som de gör. Men man får ju hoppas att det ger någonting. Att de ser sina brister och fel för de är många och stora.


  • Publicerad:
    2021-02-22 13:10