INRIKES. Svenska forskare uppmärksammar i en artikel i Svenska Dagbladet att allt fler familjer i Sverige får endast ett barn. Än så länge har majoriteten av familjerna två barn.

Svenskarna byts sakta men säkert ut. Foto: Pixabay (Public Domain).

Svenska Dagbladet skriver i en artikel att familjer i Sverige får allt oftare endast ett barn. Tidningen har intervjuat Gunnar Andersson som är professor i demografi i Stockholm. Andersson spekulerar att det kan vara dagens medierapportering om klimathotet som gör att unga människor inte skaffar barn.

Eric Brandstedt är doktor i praktisk filosofi och han tror det är andra faktorer som påverkar att familjer idag inte skaffar barn.

— Om jag spekulerar så kanske det finns en och annan som påverkas av prat om ”barnskam”, eller som väljer att avstå att skaffa barn av omsorg för att ingen ska behöva leva i en värld av allt värre klimatförändringar. Men generellt tror jag att andra faktorer som ekonomisk utveckling, arbetsmarknadens struktur och individers utbildningsnivå är viktigare.

Varför det har blivit så här vet inte Gunnar Andersson.

– Vi vet fortfarande inte vad det beror på, och nedgången går heller inte att förklara med vanliga förklaringsmodeller som berör faktorer som ekonomi, arbetsmarknad och familjepolitik.

Twitteranvändaren Tobias B ironiserar över Svenska Dagbladets rubrik ”Nedgång i barnafödandet i Norden förbryllar forskare” på Twitter och lägger upp en punktlista och en bild på artiklar från media som uppmanar att föda mindre barn för klimatets skull. Alla barn som visas på i artiklarna är vita.

En annan faktor kan vara att det har blivit enormt mycket dyrare att köpa hus i Sverige de senaste 30 åren. På sajten Ekonomifakta.se går det att se stigningen av fastighetsprisindexet från 1986. Detta gör att familjer i Sverige måste i högre grad skuldsätta sig för att kunna bilda familj och kvinnor behöver gå ut i arbete för att bekosta familjens fastighet.


  • Publicerad:
    2020-04-22 14:45