INRIKES. Sverige är djupt splittrat politiskt och de negativa uppfattningarna om etablissemanget kryper ned i åldrarna. SVT gör dock sitt bästa för att gjuta mod i regimanhängare med nya falska nyheter.

Som Fjällsjö Nyheter rapporterade om i somras blir svenskarna allt mer negativa till så kallad ”mångfald”, alltså massinvandring syftande till att avveckla landets självständighet. Detta enligt Mångfaldsbarometern från Gävle högskola. Nu varnar forskare för att massinvandringen gör att Sverige aldrig varit så polariserat som nu.

”Andelen som tar avstånd från att samhället skall skapa möjligheter för människor med utländsk bakgrund att behålla sina kulturella traditioner har tidigare legat mycket stabilt [men] har nu istället ökat kraftigt”, skriver Mångfaldsbarometern i sin rapport.

Framförallt är det lågutbildade, människor utanför de stora städerna, äldre människor, och människor som är män som är emot ”mångfalden”. Alltså i stort sett alla, förutom rika unga kvinnor i städerna.

— Ungdomar är de som hänger med i den globala utvecklingen så det är inte överraskande att det är den gruppen som sticker ut, säger Mehrdad Darvishpour.

Så lurar SVT sina tittare
När SVT rapporterar om saken är man som vanligt oärliga och gör sitt bästa för att skapa en falsk nyhet om händelsen: ”Andelen svenskar med positiva attityder till etnisk mångfald och invandring minskade från 77 procent 2014 till 55 procent år 2016”, skriver SVT:s ”journalist” Aymen Mussa.

Vad andelen var 2018 rapporteras av någon anledning inte, vilket lockar till granskning av uppgifterna. En granskning som visar att ”positiva attityder till etnisk mångfald” i rapporten mätts med flera frågor, och siffran 77 procent är lurigt nog hämtad ifrån den fråga som fått flest ”positiva” svar.

Med SVT:s kreativa metoder kan man därför lika gärna hävda att en minoritet av svenskarna är för så kallad ”mångfald”, bara 46 procent.

Elefanten i rummet är dock inte SVT:s lätt förutsägbara desinformation, utan att påståendet ”Alla människor med utländsk bakgrund [alltså även medborgare] som begår brott i Sverige bör tvingas att lämna landet” får medhåll av 66 procent av Sveriges befolkning, medan bara 22 procent är emot att utvisa kriminella med invandrarbakgrund.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2019-01-22 08:30