INRIKES. En majoritet vill ha tiggarförbud men trots två tredjedels majoritet bland folket för att avskaffa tiggeriet har politikerna kört sitt eget race och hjälpt tiggarna att bli fler. Nu driver dock både Moderaterna och Sverigedemokraterna i Gävle ett förbud mot tiggeri.

Enligt en opinionsundersökning som gjordes innan valet vill 62 procent av svenskarna ha ett förbud mot tiggeri på allmän plats. Bara 20 procent av svenskarna är emot ett förbud. Trots detta drivs frågan bara av Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Majoriteten av svenskarna har varit för ett förbud mot tiggare i flera år, och i takt med att samhället ghettofieras ökar stödet. För tre år sedan var 59 procent för ett förbud och 23 procent emot, och bland socialdemokratiska väljare är 50 procent för ett förbud och 30 procent är emot.

Efter att Sveriges mest framgångsrika kommun Vellinge med framgång drivit frågan juridiskt lyfter nu även Moderaterna i Gävle frågan. Sverigedemokraterna i Gävle började driva frågan redan 2014 genom en motion till kommunfullmäktige, men då yrkade alla partier inklusive Moderaterna på avslag. Sedan dess har Moderaterna på många sätt närmat sig Sverigedemokraterna.

Efter valet 2018 styrs nu Gävle av samma allians som styr Sverige i Riksdagen: S+MP+C+L. Alliansen dog i Gävle några månader innan Alliansen dog på riksnivå.

”Partierna kan idag ge det glädjande beskedet”, skrev då Centerpartiet och Liberalerna i ett pressmeddelande om att de avskaffade Alliansen i Gävle.

Att de nyliberala partierna Centerpartiet och Liberalerna gått över till vänsterblocket är en strategi som började drivas av Bonnier redan i början av 2017.

Förutom under ett par år innan valet 2018 då Moderaterna styrde med hjälp av Sverigedemokraterna har Socialdemokraterna styrt Gävle i hundra år i rad. Makten har Socialdemokraterna bland annat använt till att göra Gävle till en av Europas ledande islamistiska städer.

Moderaterna i Gävle har partipolitiskt bara stöd från Sverigedemokraterna. Förutom de övriga partierna stödjer även polisen och SVT öppet Socialdemokraterna. Därför har den moderate riksdagsmannen och Gävlebon Lars Beckman motionerat i riksdagen om att sätta in militären mot kriminella utanförskapare i Gävle, och Moderaterna har krävt i riksdagen att SVT:s vinklade vänsternyheter stoppas.

Moderaterna och Sverigedemokraterna i Gävle har stöd av många butiksägare och av branschorganisationen Svensk Handel. Svensk Handel kräver numera ett nationellt tiggeriförbud samt att stödet till Rumänien och Bulgarien avvecklas tills dess att dessa länder använder pengarna de får till rätt saker.

— Det är naivt att tro att man hjälper dem genom att befästa deras utsatthet och lägga några kronor i en mugg, säger Mats Hedenström som är näringspolitisk chef för branschorganisationen Svensk Handel.

Enligt Svensk Handel duckar regimen i Sverige för problemen och verkar ha gett upp försöken att komma till rätta med tiggeriet och den ökande kriminaliteten. Idag leder vardagsbrott som stölder i butiker inte till någon åtgärd från samhället vilket enligt Svensk Handel har resulterat i att butiker ”har tillåtits bli skafferier där det bara är att ta det man vill ha”.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2019-02-20 08:30