PARASITER. En undersökning har visat att fästingar dras till elektromagnetisk strålning med samma frekvens som används i de flesta mobiltelefoner.

Foto: Pixabay

Förekomsten av fästingar i Europa har ökat den senaste tiden. Numera finns de ofta i städer, där de håller till i grönområden och inväntar människor och deras husdjur. Förändringen av landskapet och miljön anses vara de främsta orsakerna till deras ökade antal.

Enligt ett polsk-slovakiskt forskarteam vid University of Life Science i Poznan kan även elektromagnetisk strålning (EMS) från radio, TV stationer och mobiltelefoner vara orsaken till den ökande förekomsten av fästingar.

Många människor bär alltid med sig sina mobiltelefoner. Enligt forskarna är dock de flesta okunniga om hur strålningen som de utsöndrar påverkar kroppen.

Hittills har forskare upptäckt negativa effekter av EMS på ett flertal arter av bakterier, djur och växter. EMS påverkar celler såväl som hela organismer och orsakar bland annat oxidativ stress, förändring i cellernas ämnesomsättning, störning av enzymer, förändring av immunförsvarets reaktioner samt störning av funktioner i nervsystemet.

Nyligen har studier visat att fästingar dras till elektromagnetiska fält. Likaså gör infektioner med farliga bakterier att EMS blir ännu mer attraktivt för dem.

I studien har veterinärer, parasitologer, elingenjörer och biologer samarbetat med varandra. De undersökte hur EMS påverkar beteendet hos fästingen Ixodes ricinus, som främst är den som är ansvarig för spridningen av borrelia, tyfus och hjärnhinneinflammation.

Studien visade att fästingar attraheras av 900MHz strålning, vilket är den som används i de flesta mobiltelefoner och så kallade smartphones. Den visade även att det var ännu mer troligt att fästingar som var infekterade med borrelia- eller tyfusbakterier skulle röra sig emot EMS.

Anledningen att de gör det tros ha att göra med deras magnetiska sinne. Det är ett slags sjätte sinne som är vanligt i djurvärlden och har utvecklats på grund av jordens geomagnetiska fält. Artificiell EMS kan störa detta sinne och påverka fästingars rörelsemönster.

Forskare misstänker att naturlig EMS, som bildas i begränsad uträckning av alla levande varelser, hjälper fästingar att finna en värd att suga blod ifrån. Vanligtvis använder de dock luktsinnet för att finna en lämplig värd.

”Det är värt att notera att fästingar har utvecklats tillsammans med sjukdomarna de bär på i tusentals år. Många fästingsjukdomar kan manipulera sin värd, förändra deras metabolism, fruktbarhet och även påverka vilken miljö de föredrar. Så uppenbarligen påverkar vissa av dem fästingarnas reaktion på elektromagnetiska stimuli och gör att de rör sig emot dessa stimuli”, säger forskarna.

De tillade att: ”Detta är säkerligen dåliga nyheter för folk som inte skiljs från sina telefoner ens i naturen. Men goda nyheter för de som säger att för fullkomlig avkoppling är det bäst att lämna mobilen hemma eller i bilen, och njuta av ljudet av träden och fåglarnas sång i skogen istället för ljudet av inkommande meddelanden.”

Källor:
Smartphone Radiation Can Attract Ticks Carrying Dangerous Pathogens
Ticks react to electromagnetic radiation


  • Publicerad:
    2020-05-31 13:20