OPINION. 75 procent av väljarna har fått ett minskat förtroende för politiker den senaste tiden. Och mest föraktade är centerpartister och liberaler, som av de andra partiernas väljare utsetts till de nya miljöpartisterna. Missnöjet är även stort med att det politiska systemet ständigt ger extremistiska partier som Centerpartiet och Miljöpartiet den avgörande makten i Sverige.

En ny opinionsmätning från Demoskop visar att folkets förtroendet för politiker rasar. 75 av 100 medborgare uppger att deras förtroende för politiker minskat det senaste året, medan bara 3 procent säger sig ha fått ett ökat förtroende.

Mest i samklang med samhällstrenden är sverigedemokrater. 93 av 100 Sverigedemokrater har fått ett minskat förtroende för politiker, varav 85 säger att förtroendet minskat mycket.

Mest mot strömmen är centerpartister och liberaler, där hela 18 av 100 anser att de fått ett större förtroende för politiker den senaste tiden. Detta kan jämföras med 5 av 100 för socialdemokrater.

Sprickan som bildats mellan folkmajoriteten och de nyliberala partierna Centerpartiet och Liberalerna märks även på andra sätt, framförallt genom att väljare från andra partier börjat avsky just centerpartiska och liberala politiker. Bland de 75 procent av folket som har tappat förtroende för politikerklassen uppger 85 procent att det är centerpartister som är värst. 74 procent uppger liberaler.

Minst impopulära är sverigedemokrater, som nu bara 26 procent hyser agg mot. Även vänsterpartister och kristdemokrater motsätts av en minoritet av de missnöjda, 33 respektive 42 procent. Resterande partier hamnar på den negativa sidan tillsammans med centerpartisterna.

Och även på sociala medier är samhällstrenden tydlig. ”Centerpartist” har i den politiska debatten börjat ersätta begreppet ”miljöpartist”, som beskrivning på en person som är dum i huvudet och som skadar samhället.

Det växande hatet mot centerpartister bekräftar idén om att Alliansen i praktiken är död och att Globalisterna/Bilderberggruppen/Bonnier nu vill ha en allians mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna.

Mycket tyder på att Centerpartiet även i praktiken är på väg att överta Miljöpartiets roll, som det extremistiska miniparti som bestämmer politiken i Sverige oavsett om Moderaterna eller Socialdemokraterna får statsministerposten.

På sociala medier börjar allt fler att fråga sig om denna underliga ordning bara är en slump, eller om centerpartister och miljöpartister fungerar som en sorts ”målvakt” för Moderaterna och Socialdemokraterna, för att deras egna partier inte ska drabbas lika hårt i opinionsmätningarna när den extrema politiken visar sig vara skadlig för Sverige.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2019-01-07 14:45