För att få bukt med de allt grövre misshandlarna och rånen som sker i Sverige skall polisen nu punktmarkera särskilt utsatta platser i Malmö, genom att sätta upp övervakningskameror.

övervakning

Malmöpolisen kommer att sätta upp övervakningskameror på fem så kallade mikroplatser, där brottsligheten är mycket hög, för att i realtid kunna övervaka och stoppa pågående brott. Något de blir först med att göra i Sverige sedan de fått klartecken från Förvaltningsrätten. Kamerorna kommer att vara i drift på lördagar och söndagar samt helgdagar från klockan tolv på natten till sex på morgonen.

Angående den enskilde individens integritetsintresse skriver polisen i sitt anförande till Förvaltningsrätten att: ”De personer som söker sig in i området för att besöka en restaurang eller ett dansställe och därigenom blir föremål för övervakningen är också de som löper risk att bli utsatta för den inom området frekvent förekommande brottsligheten.”

En ökad övervakning för att stoppa brottslighet är något som i större utsträckning efterfrågas som en lösning på problemet. Förra året uppgav den kanadensiske forskaren Dan Trottier i Datainspektionens tidning, Integritet i fokus, att polisväsendet redan nu kartlägger människors liv på sociala nätverk. Han menade att man redan nu ”har alla ingredienser för en totalitär stat”.

Källa:
Nu filmar polisen dig i realtid


  • Publicerad:
    2013-02-04 17:40