Den kanadensiske forskaren Dan Trottier uppger i det senaste numret av Datainspektionens tidning Integritet i fokus att polismyndigheter och underrättelsetjänster i Europa använder avancerad programvara för att i stor skala spionera på personer via Facebook, Twitter och andra sociala medier. Syftet med detta påstås vara att undersöka speciella händelser, utreda brott och avslöja möjliga terrorister.

Bland annat polisen i Vancouver har använt sig av ansiktsigenkänning för att identifiera personer via bilder på Facebook. Man ska även kunna använda så kallad känsloanalys för att identifiera känsloförändringar hos potentiella terrorister på Facebook.

Dan trottier bor numera i Uppsala där han arbetar med ett EU-finansierat projekt kallat RESPECT som står för ”Rules, Expectations & Security through Privacy-Enhanced Convinient Technologies”. Hans arbete kommer att innebära att studera vilka övervakningsmetoder som används av myndigheter i Sverige i sociala medier, hur mycket de kostar och hur effektiva de är.

Dan Trottier säger till Integritet i fokus att företagen som utvecklar verktygen för övervakningen inte bara finns i ”totalitära regimer” utan ofta i Europa eller USA. Trottier menar att vi inte kan veta hur denna övervakning kommer att användas i framtiden:

”Jag tror också att vi kommer att få se en glidning i var man övervakar sociala nätverk. Se bara på användningen av förarlösa drönarplan. Till en början användes de enbart på platser som Afghanistan. Numera används de i bland annat Kalifornien för att övervaka folksamlingar och i England för att övervaka konserter.”

”Vilka är det egentligen som ’hör’ det man säger där?” undrar Trottier angående övervakningen på Facebook.

Wikileaks grundare, Julian Assange, har uttalat sig mycket negativt om detta och påpekar även att han tycker att Facebook är värre än den östtyska hemliga polisen Stasi. I en intervju till brittiska The Guardian säger han:

”Det har beräknats att upp till 10 procent av befolkningen i Östtyskland var informatörer till Stasi. I länder som Island har Facebook kontroll över 88 procent av befolkningen. Och de människorna rapporterar mycket oftare och i fler detaljer än vad de någonsin gjorde i Stasi. Och de får inte ens betalt för det. Nu är vi i en position att vi har alla ingredienser för en totalitär stat.”

Relaterat: Senaste numret av Integritet i fokus


  • Publicerad:
    2012-12-11 15:49