MEDIA. Kulturskribenten Fredrik Strage har än en gång uttryckt sig på ett sätt som visar på ett mer nyanserat förhållande till nationalsocialismen än vad som är brukligt bland svenska kulturskribenter.

DN-skribenten Fredrik Strage har återigen gett sig på att skriva om nationalsocialism. Denna gång i en lokalpatriotisk krönika där han skriver om ett besök i sin hemort Gnarp.

Mer specifikt är det den lokalt populära kyrkoherden Ernst Ålander som Strage berättar om i sin kulturkrönika. Ålander var nationalsocialist och Strage citerade honom både i början och slutet av ett tal som han höll under ett vårfirande när han besökte Gnarp förra veckan.

Strage berättar bland annat följande om Ålander och sitt senaste besök i Gnarp:

Det händer att Gnarp avfärdas som tråkigt. För att ingjuta stolthet i lokalbefolkningen kliver jag upp på en sten och ropar: ”Gnarp, du åldriga bygd, med anor från gråaste forntid. Kan du ditt ursprung se, höljt uti sagornas natt?”

Det är inte mina ord utan Ernst Ålanders. Han var kyrkoherde i Gnarp mellan 1922 och 1956. Han var även nazist. Och vän med Herman Lundborg som startade Rasbiologiska institutet. Näst efter poesi var hans främsta hobby skallmätning. Som kyrkoherde blev han ändå omtyckt och kritiserades bara när han 1925 löste disciplinproblemen i en skola genom att aga hela klassen, även de som inte hade gjort något. ”Mitt förfarande var pedagogiskt riktigt”, skrev han efteråt. ”Det ena barnet behövde ej blygas för det andra, ty alla hade fått.” […]

Efter att ha mätt gnarpska skallar var Ernst Ålander övertygad om att den mänskliga evolutionen hade peakat i skogen mellan Hudiksvall och Sundsvall.

Strage skriver dock att han ”tänkt motsatsen när min släkt berättat om 1900-talets lokala b-kändisar” och listar sedan en del dråpliga historier om original från Gnarp.

Källa:
Fredrik Strage: I gamla Gnarp händer det alltid spektakulära saker


  • Publicerad:
    2018-05-25 10:35