NORDEN Halva sträckningen av en av Finlands allra viktigaste sjötransportleder löper genom uthyrd rysk mark. Nu hotar Ryssland säga upp hyreskontraktet om Finland går med i Nato.

Enligt den ryska tidningen Izvestija är den ryska statsduman redo att säga upp Finlands arrende av Saima kanal om landet går med i Nato.

Kanalen förbinder sjön Saimen med Finska viken – och ungefär halva sträckningen av den 43 kilometer långa transportleden löper genom mark som Ryssland hyr ut till Finland.

Saima kanal bedöms vara en av Finlands allra viktigaste sjötransportleder. Gällande hyresavtal löper ut år 2062 och kanalen är av avgörande betydelse för transporter av bland annat timmer. All godstrafik på kanalen har varit tillfälligt inställd sedan Ryssland gick in militärt i Ukraina.

Ganska naturlig omprövning

— Om Rysslands relationer med ett land försämras kan de överenskommelser, som träffats under goda tider, komma att omprövas. Det är ganska naturligt, kommenterar ryska ambassaden i Finland till Izvestija.

Det har enligt Finska Yle sedan krigsutbrottet i Ukraina funnits en allmän tendens i Finland, där företag har ändrat rutterna för sina godstransporter och flygbolagens piloter sagts upp.

Tillfrågad av Izvestija om vilka övriga konsekvenser för det finsk-ryska samarbetet som ett finskt Nato-medlemskap kan förväntas få, svarar Dmitrij Novikov, vice ordförande i den ryska dumans kommitté för internationella frågor:

— Det skulle försämra relationerna, men det skulle inte vara en dom som hindrar utvecklingen av alla kontakter på det ekonomiska och kulturella området.

Han fortsätter:

— Om vi tittar på Rysslands relationer med europeiska länder finner vi att de är väldigt olika, även om de flesta av dessa nationer redan har dragits in i Nato, säger parlamentsledamoten Novikov till tidningen Izvestia.