FINLAND. I lördags befann sig Finska motståndsrörelsen på Helsingfors gator. Dagen som innefattade offentliga tal samt flygbladsutdelning avrundades med två lyckade föredrag.

Finska motståndsrörelsen genomförde i lördags en offentlig aktion i Finlands huvudstad Helsingfors. Ett tal hölls av Juuso Tahvanainen, Motståndsrörelsens ledare i Finland. Mängder av flygblad delades också ut och flera positiva diskussioner fördes mellan aktivister och förbipasserande.

Narinkkatori_27092014_2

Aktionen hade udden riktad mot det internationella banksystemet och det växande inflödet av ”billig” icke-vit arbetskraft till de nordiska länderna. Motståndsrörelsen fastslog att Finland måste nationalisera sitt bankväsende och separera från EU för att skapa en sund ekonomi till förmån för finska arbetare och entreprenörer. Andra lösningar på problemet är att stänga gränserna för att stoppa oönskade invandrare från att ta sig in i landet samt att ta avstånd från nyliberalismen och tron på den eviga tillväxten.

Narinkkatori_27092014_17

Efter aktionen drog sig aktivisterna tillbaka till en lokal för att tillsammans med stödmedlemmar lyssna på två föreläsningar. Den första föreläsningen hölls av Janne Kujala som talade om vad Nordiska motståndsrörelsen kan lära sig av misstag från nationalistiska organisationer som var aktiva under 1980- och 1990-talet. Kujala menade sammanfattningsvis att professionalism är nyckeln till att uppnå långsiktiga mål och växa som rörelse.

Därefter talade Tahvanainen och återkopplade till dagens ekonomiska tema. Tahvanainen gick igenom nationalsocialistiskt ekonomiskt tänkande ur ett historiskt perspektiv och tog bland annat upp personer som Gottfried Feder men också C. H. Douglas, Ezra Pound och den radikale finska krigshjälten Paavo Susitaival. I föredraget menade Tahvanainen att kampen mot ränteslaveriet måste tas till Finland. Han talade också om vikten av korporativistiska lösningar på problemen med materialism och klassmotsättningar.

Läs mer på finska här:
Aktivismintäyteinen päivä Helsingissä – katso video!


  • Publicerad:
    2014-10-01 00:50