TYSKLAND. Oron för att EU kan komma att kollapsa sprider sig bland den globalistiska eliten och trots påståendena om att EU är ett fredsprojekt planerar bland annat tysk militär för ett sådant scenario.

I studien med namnet Strategisk Perspektiv 2040 räknar en tysk militärstrategisk analytiker upp sex potentiella scenarion för en EU-kollaps. Scenariona i studien täcker allt från ekonomiska konflikter till en mer fientlig situation i Europa.

Bland studiens scenarion finns dock en gemensam nämnare och det är Ryssland. Medan ett scenario beskriver hur länder i takt med att de lämnar unionen knyter ett allt närmare ekonomiskt samarbete med Ryssland istället för EU, beskriver ett annat en öst-mot-väst konflikt likt den under kalla kriget.

Oavsett vilket av studiens scenarion som är mest troligt talar den ett klart språk om hur Europa just nu står i ett vägskäl. På ena sidan ser man den värld den globala eliten vill ha och på den andra de nationellt sinnade européernas värld.

För utöver Ryssland så ses även nationellt sinnade européer som ett hot vilket framgår mycket tydligt i studien. I ett av studiens scenarion nämns uttryckligen oron för ökad ”extremism” i Europa. Men även det ses resultera i att allt fler före detta EU-medlemmar rör sig närmare Ryssland och det man kallar landets ”statskapitalistiska modell”.

Förutom ryss- och nationalistskräcken talar studien ett tydligt språk. Det råder en rädsla för konflikter om EU faller. Exempelvis berättar den militärstrategiska analytikern bakom studien att ”en mer oordnad, kaotisk och tidvis konfliktbenägen värld påverkar det tyska och europeiska säkerhetsläget”.

När man från ett försvarsministerium talar om ett ändrat säkerhetsläge så kan det med ro påstås att det rör sig om en rädsla för väpnad konflikt. Ett påstående som stärks av att det tyska försvaret faktiskt simulerat krigföring vid en kollaps av EU och av det att den tyska tidningen Der Speigel som publicerat de läkta dokumenten tror att studien kommer att ligga till grunds för den framtida militära upprustningen i Tyskland.

Der Spiegel har antagligen mycket rätt i sitt antagande om att en militär upprustning är att vänta i Tyskland. Bara för två år sedan fick nämligen tyska soldater använda sig av svartmålade borstskaft som vapen under en NATO-övning, då riktiga vapen inte fanns tillgå.

Källor:
Leaked German military doc predicts EU collapse & rise of pro-Russian ‘Eastern bloc’ by 2040
German army ’plans for break up of the European Union’ in war game scenario
Germany’s army is so under-equipped that it used broomsticks instead of machine guns


  • Publicerad:
    2017-11-08 10:45