INRIKES. Moderaternas försvarspolitiske talesperson, Hans Wallmark, kritiserar Margot Wallström efter hennes kritik mot terroralliansen Nato. Wallmark menar på att Nato är en viktig partner för Sverige.

Moderaternas försvarspolitiske talesperson, Hans Wallmark.

Det hela började med att regeringens övervägande om att skriva under en konvention från FN. Då gjorde utrikesminister Margot Wallström ett kritiskt uttalande om att Nato hotar Sverige.

Konventionen handlar om ett globalt kärnvapenförbud, som följdes av att USA:s Nato-ambassadör Kay Bailey Hutchison har sänt en varning och sagt att ett kärnvapenförbud kan förstöra relationen mellan Sverige och Nato.

— Nato ska avstå från att säga saker som upplevs som press och hot mot Sverige, säger Wallström i en intervju i SVT och fortsätter:

— Vi gör en självständig bedömning och genomlysning och ska sen fatta beslut. Vi kommer inte att bry oss om hot. Det är inte acceptabelt att man gör såna här uttalanden. Det är kontraproduktivt, detta samtal måste föras lugnt och sansat.

Moderaternas försvarspolitiske talesperson, Hans Wallmark, opponerar sig starkt mot Wallströms retorik i Nato-frågan. Wallmark menar att Nato är en väldigt viktig partner för Sverige och då ska man inte attackera dem på det här sättet.

Wallmark beskriver vidare uttalandet som remarkabelt. Han tycker att det är lustigt hur man kan varna Nato på det viset, att ifrågasätta Natos gestaltning inom den svenska politiken.

— Det är inget annat än remarkabelt. Istället för att varna en för Sverige mycket viktig partner, borde hon inse behovet av ett fördjupat samarbete och att bygga förtroende och tillit, säger Wallmark.

På frågan om inte utrikesministern har rättfärdiga skäl till att uttrycka kritik mot Natos gestaltning och inblandning i den svenska politiken svarar han följande:

— Jo, men då tycker jag att man ska föra fram den på ett annat sätt än att genom en tv-intervju gå ut och ”varna” på det här sättet.

Beslutet om att ratificera kärnvapenavtalet avgörs efter höstens val. Wallmark menar även att utrikesministerns retorik mot Nato skiljer sig från Försvarsdepartementets inställning till Nato. Han hävdar även att regeringen måste ”agera på samma ackord i dessa frågor”.

Källa:
Hans Wallmark (M) kritisk mot Wallströms Nato-uttalande


  • Publicerad:
    2018-01-03 06:00