IT Högsta förvaltningsdomstolen kommer inte att pröva ärendet mellan Google och svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Därmed vinner kammarrättens dom om att Google ska betala sanktionsavgift på 50 miljoner kronor laga kraft.

Det var i mars förra året som Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdade en sanktionsavgift mot IT-jätten Google för brott mot dataskyddsförordningen GDPR. Ärendet gällde privatpersoners rätt att få sökresultat borttagna.

Beslutet överklagades av Google och prövades i både förvaltningsrätten och kammarrätten, som fastställde IMY:s beslut. Domstolarna menar att Googles rutin att meddela webbansvariga när ett sökresultat tagits bort inte är förenligt med GDPR.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen gett besked om att man inte kommer att pröva ärendet, skriver Fria Tider. Kammarrättens dom vinner därmed laga kraft och Google måste betala 50 miljoner kronor till svenska staten.