GÖTEBORG. Under våren startade Göteborgs-posten ett drev mot en Hemköpschef i Göteborg som påstods ha medvetet kastat vatten mot en tiggare. Det hela slutade med att butikschefen fick sparken. Nu är GP:s vinklade rapportering anmäld till Justitiekanslern.

Bild tagen från annan skådeplats.

Bild tagen från annan skådeplats.

Anmälaren menar att tidningen felaktigt pekat ut butikschefen som skyldig och att det inte framgår tydligt i vare sig rubriken eller artikeln att mannen inte lagförts för den påstådda gärningen. Mannen frikändes från brott, men förlorade sitt jobb på grund av Göteborgs-Postens och andras hetskampanj.

Göteborgs-Posten är nu anmält för brott mot tryckfrihetsförordningen alternativt yttrandefrihetsgrundlagen. I anmälan står:

Artiklarna har publicerats på webben och i papperstidningen på ett sätt som misstar och skuldbelägger (…) på ett oacceptabelt och enligt anmälan brottsligt sätt. Försvårande är att artiklar publicerats vid olika tillfällen med samma felaktiga budskap.

Göteborgs-Postens artikel, ursprungligen publicerad den 11 mars 2014, redigerades den 10 juli 2014.

Källor:
Göteborgs-Posten JK-anmäls efter artiklar om tiggare
Tiggare fick fönstertvätt över sig


  • Publicerad:
    2014-07-12 21:05