MEDIA. Granskning Sverige ringer upp en av systemets företrädare för att ifrågasätta den obligatoriska HBTQ-indoktrineringen.

Beskrivning av klippet från Granskning Sveriges Youtube-kanal:

Som uppföljning på intervjun med Marita Sandberg som själv tagit ansvar för sina barns utbildning och fostran, publicerar vi här en första intervju med en av etablissemangets representanter. Vi får här veta att man inte kan låta föräldrar överföra sina värderingar på sina barn utan statens inblandning, eftersom detta i Sandbergs fall skulle innebära att barnen missar bland annat den obligatoriska HBTQ-skolningen. Att barn mår dåligt av skolans värderingar och indoktrinering är av sekundär betydelse.

Här kan ni se klippet med Marita och Thomas Sandberg:

Beskrivning av klippet från Granskning Sveriges Youtube-kanal:

Marita och Thomas Sandberg har satt sig upp mot etablissemangets system. De vägrar att lämna över sina barn till den indoktrinering svenska skolan innebär för våra barn. Det är alltid intressant att höra vad personer som går sin egen väg har att säga och vilka tankar de har. Marita är en mycket intressant person med mycket tankar om samhället i allmänhet och skolan i synnerhet. Etablissemangets reaktion på familjen Sandbergs beslut att själva utbilda sina barn och själva besluta vilka värderingar som skall överföras på dem, ställer verkligen frågan om vem som har bestämmanderätt över hur våra barn skall skolas, eller snarare fostras, på sin spets. I stället för att belöna familjen Sandberg med de cirka 100.000kr per barn och år som kommunen sparar in på att inte behöva erbjuda grundskoleplats för familjen Sandbergs barn, lägger etablissemanget i stället ett vite på Sandbergs om hittills 50.000kr. Den så kallat ”demokratiska fostringen” är tydligen väldigt mycket värd, frågan är för vem.
I en frisk värld borde Familjen Sandberg, med sex barn och sex års hemskolning vardera, erhålla ca 3,6 miljoner kronor över tiden. Undra om fler hade skaffat fler barn och själva tagit ansvar för sina barns skolning och fostran med sådana incitament. Undra om den demografiska kollapsen bland svenskar hade fortgått? Undra om de nya medborgare som introducerats in i samhället på detta sätt hade varit en lönsammare affär för samhället, än de kolonisatörer som enligt vissa uppgifter kostar staten 14 miljoner per person. Undra om gängkriminaliteten hade blomstrat bland medborgare som fått den start Sandbergs ger sina barn?

Källa:
Granskning Sverige: Eriks kanal


  • Publicerad:
    2016-11-20 08:25