HOMOLOBBYN. En förskola i Sundbyberg har blivit näst ut att ha ”HBTQ-certifierats”. Förskolechefen uppger att de nu passar på att mata de små barnen med ”mångfald och normkritik” så mycket det går medan de fortfarande är ”fritänkande”.

Dagisbarn som tvingas delta i en ”prideparad”.

Som första förskolan inom Sundbyberg stad i Stockholm har förskolan ”Bävern” nu ”HBTQ-certifierats”. Stora delar av Sundbyberg verkar också genomgå en förändring i homolobbyns-anda, främst inom de allmänna verksamheterna där bland annat fritidsgårdar, bibliotek och en simhall redan har ”HBTQ-certifierats”.

Förskolechefen Susanne Helèn säger att certifieringen har bidragit med en tydlighet för att underlätta ett normkritiskt tänkande.

— Vi har redan styrdokument om att vi ska jobba utifrån allas lika värde. Men hbtq-personer är inte lika synliggjorda i vårt samhälle, säger Helèn.

På avdelningarna eftersträvar de på att ha en neutral pedagogisk miljö som inkluderar HBTQ-personer utan att vara utpekande. Helèn uppfattar själv att barn har lättare att frångå från ”heteronormen” än vad vuxna har eftersom att de är mer ”fritänkande”.

— Vi försöker låna böcker som visar på mångfald inom familjer, till exempel. Om inte själva historien handlar just om att en familj har två pappor, då får det motsatt effekt, säger Helèn.

Ett material som de använder sig av heter ”supermjuka hjältar” vilka består av illustrerade bilder skapade av serietecknaren Linnèa Johansson som man bland annat kan färglägga. Bilderna är tänkta att ”bryta från normen” med hjälp av superhjältar och visa på att killar är mjuka och sårbara medan tjejer är starka och självständiga. Exempel på bilder är: Spindelmannen som sitter på toaletten, Stålmannen iförd klänning jämte en tjej i superhjältedräkt, Batman utklädd som en ballerina, Batman som bakar bullar samt Hulken som bär matkassar och håller i en bebis.

— Under våra arbetsplatsträffar har vi alltid en hbtq-punkt, där vi kan reflektera över fallbeskrivningar till exempel. Så att vi inte bara jobbar med det ett tag och sedan faller tillbaks, säger Helèn.

Hon påstår vidare att de har stöd av föräldrarna till barnen, då de delade ut en enkät där föräldrarna kunde framföra sina synpunkter innan certifieringen var ett faktum. Enligt enkäten ska då majoriteten av föräldrarna ha tyckt att detta var viktigt.

Källa:
Bävern först ut att hbtq-certifieras


  • Publicerad:
    2017-06-09 06:00