1984. Kanada har infört en omstridd lag som förbjuder ”hatpropaganda” mot personer med så kallad alternativ könsidentitet.

De totalitära kulturmarxistiska krafterna flyttar fram sina positioner i Kanada. Enligt en ny lag är et nu kriminellt att kritisera vissa delar av homolobbyns agenda.

Den kanadensiska senaten röstade under måndagen igenom en lag som förbjuder diskriminering på grund av annorlunda ”könsidentitet”, samt främjande av ”hat” riktat mot samma grupp. Dessutom innebär lagen att brott som man misstänker kan ha motiveras utifrån fördomar mot ”könsidentiteter” medföra förhöjt straff.

Efter gällande rättspraxis i flertalet kanadensiska provinser, där liknande förbud redan existerar inom vissa samhällsområden, kommer förbudet mot diskriminering också att medföra en skyldighet att referera till transvestiter med deras självvalda namn och pronomen som stämmer överens med deras egendefinierade könstillhörighet.

Kritiker hävdar att lagen kommer att kunna innebära fängelsestraff för personer som förnekar ”modern könsteori”. Enligt Dr. Jordan Peterson, psykologiprofessor vid universitetet i Toronto, utgör lagen ett hot mot yttrandefriheten som saknar motstycke tack vare att man upphöjer den falska könsidentitetsideologin till lag. Inför senatorkommittén menade han att ”ideologer” använder ovetandes och ibland allierade medlemmar av den så kallade ”trans-scenen” för att föra deras ideologiska agenda framåt.

— Det faktum att det potentiellt är olagligt för mig att avstå från att ta del i detta är något jag finner fullkomligt fruktansvärt. Det gör ont i mitt hjärta som kanadensare att det ens är möjligt att vi kan ha hamnat i en situation som denna, förklarade dr. Peterson.

Advokaten D. Jared Brown påpekade inför senatorkommittén att ett påbud om att använda vissa pronomen kräver att man använder ord som inte är ens egna, som också implicerar att man bekänner sig till en viss teori om kön.

— Ifall man försöker att kritisera den teorin kan man ställas inför Kommittén för mänskliga rättigheter på grund av ”felköning” eller eventuellt dömas för hatbrott. För att sammanfatta: När det gäller ämnet ”kön” så kommer vi att ha ett av staten påbjudet språk. De som vägrar att spela med kan komma att ställas inför federal domstol. Om domstolen utdömer ett straff, såsom pengabot eller en icke-monetär bot – exempelvis en order om att ta tillbaka sitt uttalande eller ett påbud som tvingar till en viss handling – och personen vägrar så kommer personen att göra sig skyldig till domstolstrots med fängelse som trolig följd, tills personen betalar boten eller tar tillbaka sin ståndpunkt.

Senator Don Plett, som hade bjudit in dr. Peterson att tala inför kommittén, fick i efterhand motta mängder av hatmeddelanden på Twitter. Det existerar dock ingen lag i Kanada som förbjuder hatyttringar gentemot vita senatorer.

Källa:
Canada passes radical law forcing gender theory acceptance


  • Publicerad:
    2017-06-21 15:45