ÅSIKTSFÖRTRYCK. Den populäre psykologen Jordan Peterson skulle bli gästprofessor vid universitetet i Cambridge. Nu blir han av med den titeln.

Professor Jordan B Peterson.

För en vecka sedan blev det känt att den världskände antifeministiske psykologen Jordan Peterson fråntogs sin tidigare erbjudna gästprofessorstitel vid Cambridgeuniversitetet i Storbritannien.

Nu har ledningen för universitet publicerat en förklaring till varför Peterson stängts av på detta sätt.

Skälet är att man har hittat ett fotografi där han håller axlarna om en man som bär en tröja där det står ”Jag är en stolt islamofob”.

Att någon annan än han själv bär en sådan tröja i ett fotografi anses vara oförenligt med Cambridges värdegrund – inte på grund av åsikten som Peterson eller den andre mannen eventuellt har: Åsiktsfrihet är nödvändigt och garanterat inom universitetsvärlden, hävdar man. Däremot är det oförlåtligt att kränka någons ”identitet”.

Motiveringen som skrivits av universitetets vicekansler professor Stephen J. Troope anses av flera kommentatorer vara märklig och uppvisa resonemangslogiska brister i form av falska orsakssamband och logikfelet sluttande planets princip:

För ett universitet är allt som minskar friheten att uttrycka idéer något oacceptabelt. Seriösa debatter kan knappast förekomma när några medlemmar i organisationen utsätts och därmed känner sig personligen attackerade, inte för deras idéer utan för själva deras identitet.

Om det verkliga skälet bakom Cambridges avståndstagande från Jordan Peterson är ett fotografi, eller om fotografiet används som förevändning mot hans populära och icke-politiskt korrekta inställning i uppfostringsfrågor, feminism och samhällsdebatt är en fråga som just nu debatteras bland akademiker och i fria medier.

Bland andra Petersons judiske vän, YouTubeprofilen Gad Saad, kritiserar Cambridge för deras politiska agerande mot Jordan Peterson.

Källor:
Rescindment of visiting fellowship – statement from Vice-Chancellor Professor Stephen J Toope
Dr Jordan Peterson: Cambridge University fellowship rescinded
Dr Jordan Peterson: ’Anti-Islam shirt’ behind fellowship U-turn
The Saad Truth #877 (YouTube)


  • Publicerad:
    2019-03-27 12:00