DEKADENS. En intresseorganisation i USA för så kallade hbtq-personer i media beklagar sig över bristen på gynnsam uppmärksamhet på den vita duken.

Hollywood är inte nog homovänliga, menar homolobbyorganisationen GLAAD. Bild från Hollywoodfilmen ”I Love You Philip Morris” från 2009.

Den amerikanska hbtq-organisationen GLAAD analyserar årligen filmer från de sju största filmbolagen i Hollywood, för att se hur homosexuella framställs och hur mycket utrymme man ger dem i sina produktioner. De är inte nöjda med förra årets Hollywoodfilmer och har nu kommit fram till att exponeringen till och med har minskat sedan förra årets motsvarande mätning.

Organisationen granskade 125 filmer släppta under 2016 och i 23 utav dem hade någon rollinnehavare med ett beteende som betecknas som homosexuellt, bisexuellt, av transkaraktär eller med annan liknande maner.

I tio utav dessa 23 fanns rollkaraktären med i mindre än en minut och hade en mer betydande del av handlingen i nio utav de 23 filmerna

GLAAD är inte nöjda med att man använder de homofila som måltavla för humor och ”punchlines”. Sarah Kate Ellis, ordförande och president för organisationen, säger:

— Filmbolagen måste bli bättre, inte bara på att skapa fler hbtq-roller, utan också på att skapa sådana som är direkt relevanta för handlingen.

Hon fortsätter med att hävda att ”filmindustrin måste välkomna mer vidlyftiga handlingar för att hålla sig konkurrenskraftiga och relevanta.”

De är dock nöjda med att man i till exempel barnfilmerna ”Storkarna” från Sony och ”Zooptopia” från Disney har gjort de homosexuella rollfigurerna mer framträdande och ser fram emot de filmsläpp i år där det bjuds på ytterligare tillfällen att roa sig med bögpropaganda.

Källor:
Hbtq-representationen underkänd i Hollywood
GLAAD finds historic low percentage of Hollywood films pass Vito Russo Test in fourth annual Studio Responsibility Index


  • Publicerad:
    2017-05-27 10:00