UTRIKES. Regeringen i Malaysia har inlett en tävling som går ut på att unga ska skicka in videor som tar upp problemen med homosexualitet. De ombeds även att komma med konkreta förslag på hur könsförvirring kan motverkas och kontrolleras.

I Malaysia är homosexualitet förbjudet och anses vara kriminellt, där man kan straffas med både fängelse och kroppsstraff. Nu har den malaysiska regeringen utlyst en tävling som går ut på att man ska skicka in en video om hur man bäst ”förebygger, kontrollerar och söker hjälp” för homosexualitet, bisexualitet och transsexualitet. Bidragen ska även lyfta upp vilka problem och konsekvenser homosexualitet medför.

Malaysiska HBTQ-aktivister har kritiserat tävlingen och tror att den endast kommer att leda till våld och hatbrott mot sexuella minoriteter.

Hälsodepartementet uppger däremot att anledningen ska vara att de har sett en ökning av HIV-spridning kopplat till ungas sexuella aktiviteter. Målet med tävlingen är därför att samla in synpunkter samt att sprida kunskap bland tonåringar om en mer hälsosam livsstil. De uppger även att de aldrig hade för avsikt att diskriminera någon specifik grupp.

Tävlingen har tre huvudkategorier: könsförvirring, sex samt sex på Internet och riktas till unga i åldern 13 till 24. Tävlingen pågår till slutet av augusti, där vinnarna kommer att kunna kamma hem upp till 1 000 dollar.

Källa:
Malaysia gay ’prevention’ competition seeks videos


  • Publicerad:
    2017-06-03 21:15