VETENSKAP. En ny AI kan, framför allt gällande män, med hjälp av en eller flera bilder på en persons ansikte fastslå huruvida individen är hetero- eller homosexuell.

Snart en verklighet.

En ny artificiell intelligens (AI) som tagits fram av Stanfords universitet kan med stor träffsäkerhet identifiera homosexuella individer. Det enda AI:n behöver är en bild på personens ansikte, vilket visar att det är något avvikande med homosexuellas utseende som datorer bättre än det mänskliga ögat kan registrera.

Datoralgoritmen kunde dra en korrekt slutsats om en man var hetero- eller homosexuell 81% av gångerna med hjälp av endast en bild på personen. Vad gäller kvinnors sexualitet var samma siffra 74%. Om datorn istället för en bild fick fem bilder på en individ att analysera höjdes träffsäkerheten i bedömningen till 91% för män och 83% för kvinnor. Med ytterligare tekniska framsteg och ett ordentligt bildunderlag ser det alltså ut som att bedömningens träffsäkerhet snart kommer närma sig 100% åtminstone vad gäller mäns sexuella läggning.

Som jämförelse kunde människor i 61% av fallen korrekt bedöma sexualiteten på en man utifrån en bild och kvinnors sexualitet kunde människor gissa rätt på i 54% av fallen, vilket bara är marginellt bättre än att gissa då chansen att gissa rätt är 50%. Den nya tekniken uppfattar alltså saker som människor har svårare att se.

Forskarna tror att datorerna registrerar väldigt subtila skillnader i ansiktsformen som de misstänker skapas redan på fosterstadiet då homosexualitet antas uppstå som en följd av rubbade hormonnivåer i livmodern. De rubbade hormonnivåerna skulle utöver förändringar i själva sexualdriften också orsaka ett marginellt annorlunda utseende på ansiktet som AI:n noterar.

Det spekuleras nu i att ”gaydar”-appar skulle kunna utvecklas till mobiler samt att stater där homosexualitet är brottsligt skulle kunna använda den nya tekniken i kombination med övervakningskameror för att identifiera och bestraffa homosexuella individer.

Källa:
AI can tell if people are gay or straight with one photo of their face


  • Publicerad:
    2017-09-09 14:45