AI Maskininlärningsmodeller av den typ som driver ChatGPT genererar uppsatser, noveller och poddsändningar. Men forskare undersöker nu ett annat sätt att beräkna – ett som tillämpas i våra hjärnor.

Fenomenet ”artificiell intelligens (AI) direkt utvecklad från mänskliga hjärnceller” har på kort tid passerat sin tidigare status som avlägset framtidsscenario – för att nu vara världsledande AI-forskares studieobjekt i tillämpande forskningsprojekt. Detta klargörs i ett pressmeddelande från Johns Hopkins University (JHU) från i tisdags. I det internationella projekt som där beskrivs framhålls biocomputing som det nya stora steget för neurala nätverk.

I en artikel publicerad i tidskriften Frontiers på tisdagen, beskrivs detta internationella samarbete lett av forskare vid JHU närmare. Temat är hjärna-maskinteknologi som den nya frontlinjen för området biodatorer, och här presenteras även en färdplan för hur teori omsätts till verklighet. Som förklaras i artikeln är organoid intelligens (OI) ett snabbt framväxande område, där forskare utvecklar biologisk datoranvändning med hjälp av 3D-kulturer av mänskliga hjärnceller (hjärnorganoider) och hjärna-maskin-gränssnittsteknologier. Dessa organoider delar aspekter av hjärnans struktur och funktion, vilka spelar en nyckelroll i kognitiva funktioner som inlärning och minne. De har enligt forskarna kapacitet att fungera som biologisk hårdvara och förväntas en dag bli avsevärt mer effektiva än nuvarande datorer som kör AI-program.

Organoider spränger gränser

Teamet engagerat i det faktiska konstruerandet av denna ”organoida intelligens” leds av Thomas Hartung, professor i miljöhälsovetenskap vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health och Whiting School of Engineering. Han hävdar att det tak som hårdvarubegränsningar idag sätter för utvecklingen av datoranvändning och artificiell intelligens, nu är i färd att överskridas av organoider – labbodlad vävnad som liknar mänskliga organ. Hartung förklarar i artikeln att hans team för närvarande använder sådan vävnad för att undersöka samband som ”du av etiska skäl inte kan utreda med hjälp av mänskliga hjärnor.” Han hävdar vidare att denna forskning inte bara kommer att gynna självlärande AI, utan också ”främja behandlingen av mänskliga kognitionsproblem och funktionsnedsättningar”.