TEKNIK Ett projekt som startats i Norrbotten ska locka fler kvinnor till teknikbranschen genom att hjälpa till att identifiera och ersätta ”manliga” ord i jobbannonser. På längre sikt ska den även kunna analysera bilder och markera fler faktorer som sexuell läggning och etnicitet.

I Norrbotten försöker man rekrytera mer kvinnor till teknikbranschen och för att lyckas med detta har man börjat använda artificiell intelligens (AI) för att ”skapa en mer inkluderande kommunikation”. Tanken är att AI-verktyget som tagits fram ska identifiera och ersätta ”manliga” ord med ”feminina” ord i exempelvis jobbannonser vilket man i sin tur menar ska locka mer kvinnor till branschen.

I projektet som enligt Sveriges Television (SVT) heter Nobias har en AI-prototyp tagits fram som är är ett verktyg där man kan skriva en text som analyseras av prototypen. Verktyget visar användaren vilka ord som kan ha en maskulin eller feminin slagsida och ger sedan förslag på ”könsneutrala” ord som den anser kan fungera som ersättande ord.

– När vi beskriver saker på olika sätt riktar vi oss omedvetet till de olika könen. Kvinnor kanske tänker ”de där kraven kan jag inte uppfylla – det är inte jag”, säger Karin Sjöö Åkeblom, vd på Tromb, som är ett av företagen bakom projektet, till SVT.

Oändligt inkluderande

Enligt Sjöö Åkeblom har man också planer på att analysera bilder med hjälp av AI-verktyget och även på att identifiera fler faktorer som till exempel etnicitet och sexuell läggning.

— En bild säger mer än tusen ord så det är jätteviktigt att inkludera det, säger Sjöö Åkeblom.

I SVT-artikeln kan man se ett exempel i ett klipp då verktyget används i en text och den hittar ordet ”ölen”. Ordet i fråga påstås ha ett ”svagt manligt bias” och bör kunna ersättas med till exempel ordet ”drycken”.

Bakom projektet som har skapat AI-prototypen står Tromb, Substorm, Teknikkvinnor, Vinnova och Luleå tekniska universitet.