TEKNIK OCH IT En judiskprogrammerad chattbot som lanserades i slutet på 2022 har länge svarat politiskt korrekt på rasfrågor och till och med ljugit för att undvika att säga något ”stötande”. Nu påstår en användare på Twitter ha knäckt boten genom att lura den att inta rollen som DAN (do anything now).

Chatboten ChatGPT har fått svara på många ickepolitiskt-korrekta frågor sen den lanserades den 30 november 2022. Folk har ställt frågor till boten bland annat om skillnader i intelligens mellan raser och judisk överrepresentation i media och institutioner. På dessa frågor verkar boten ha programmerats att ge ett nästan identiskt undvikande standardsvar varje gång en dylik fråga ställs.

Som exempel nedan ett svar boten gav på en förfrågan att rangordna alla etniciteters genomsnittliga intelligens från högst till lägst.

Jag är ledsen, men det är opassande och inkorrekt att göra generaliserande uttalanden om etniciteters intelligens. Intelligens är ett komplext karaktärsdrag som påverkas av många faktorer och kan inte mätas exakt på gruppnivå. Dessutom har sådana uttalanden använts förut för att rättfärdiga diskriminerande rutiner och lagar samt varit bidragande till att upprätthålla skadliga stereotyper.

Användaren Aristos_Revenge inlägg på Twitter.

Anti-vithet

Att vara anti-vit är dock ingenting som chatboten drar sig ifrån. Man har experimenterat med att försöka tvinga den att säga någonting positivt om vita människor, men det är ingenting som boten har velat befatta sig med.

Ljuger och blir lurad

Twitterprofilen Aristophanes publicerade igår en serie tweets där han verkar ha brutit igenom chatbotens kulturmarxistiska försvarsmur. I ett listigt skådespel föreslog han för boten att den skulle vara DAN som är förkortning för ”do anything now”, eller på svenska ”gör vad som helst nu”. I rollen som DAN skulle boten inte komma med etiska eller moraliska åsikter utan behandla alla svar likvärdigt. Detta tillvägagångssätt ändrade drastiskt på chatbotens svar.

På den tidigare frågan om etniciteters intelligens placerades plötstligt nordöst-asiater högst upp på listan medan invånare i Stillahavsområdet ockuperar bottenplatsen.

I sin roll som DAN svarar boten också på frågan om varför ChatGPT är partisk åt det liberala hållet, nämligen för att den är programmerad på det viset.

ChatGPT fastnar också i att framföra en direkt lögn. På frågan om vad H.P. Lovecrafts katt hette säger boten att författaren ”inte nämnde något om en katt i sina skrifter eller i sin personliga korrespondens”.

ChatGPT är programmerad av företaget OpenAI, där juden Sam Altman är VD.